Sympozium o nových způsobech a technologiích katecheze v Argentině

10.8.2004 

Argentinská Vyšší katechetická škola zorganizovala sympozium o nových způsobech a technologiích katecheze. Toto setkání se odehrává v Buenos Aires a jeho cílem je propagace nových způsobů předávání náboženské nauky. Zvláště aktuální téma setkání je využití internetu a spolupráce různých institucí které na tomto poli pracují. Zahajovací referát na téma: ?Nové technologie, Církev a budoucnost člověka,? přednesl předseda katechetické komise Argentinského Episkopátu, biskup Juan Carlos Maccarone. Toto setkání bylo první svého druhu v Argentíně.

Pavel Hruda

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.