Kardinál Kasper není „papežův teolog“

23.4.2015 

Řádné zasedání biskupské synody proběhne letos v říjnu, ale diskuse mezi účastníky jejího loňského mimořádného zasedání pokračuje. Arcibiskup jihoafrického Durbanu, kardinál Napier, který se podílel na redakci závěrečné synodní zprávy, zaujal otevřeně rezervovaný postoj ke kardinálovi Kasperovi, který je někdy prezentován jako papežův teolog. „Je zneklidňující – sdělil na svém tweetu - mluví-li se o kardinálu Kasperovi jako o »papežově teologovi«“.

Kardinál Napier tak reagoval na článek o německém kardinálovi zveřejněný v americkém internetovém katolickém deníku National Catholic Reporter. „Není »papežovým teologem« už jen proto, že papež sám je teolog a nepotřebuje, aby někdo byl prezentován jako jeho teolog“, dodává jihoafrický kardinál, který agentuře AciStampa vysvětlil proč: „Protože jeho vyjádření o afrických biskupech, s nimiž prý nelze počítat, protože jsou uzavřeni ve svých tabu, vede k monologu a nikoli k dialogu. A to je přesný opak toho, co má proběhnout na příštím zasedání synody.“ Kardinál Napier naráží na vyjádření, která německý kardinál učinil 14. října loňského roku během mimořádného zasedání biskupské synody. Kasper tehdy v souvislosti s názory na homosexualitu řekl v rozhovoru s několika novináři, že „afričtí biskupové by nám neměli říkat, co je třeba dělat, protože pro ně je tato otázka tabu“. Rozhovor, který vyvolal na zasedání biskupské synody velký poprask, zveřejnila katolická agentura Zenit. Ta jej pak sice odstranila, protože kardinál Kasper popřel, že takový rozhovor poskytl, ale autor tohoto rozhovoru, anglický žurnalista Edward Pentin, na svém blogu ihned zveřejnil jeho přepis i nahrávku, jejíž autenticitu nikdo nezpochybnil.

Jihoafrický kardinál se tedy vymezuje proti prezentaci tezí německého kardinála jakožto papežových postojů, i když Kasper byl papežem vyzván, aby promluvil na předcházející kardinálské konzistoři o tématu rodiny. „Prezentaci kardinála Kaspera – říká jihoafrický kardinál – je třeba chápat jako východisko k diskusi, která měla následovat na synodě o manželství a rodině. Je zřejmé, že její loňské zasedání bylo pouze první částí a mělo za cíl identifikovat, popsat a analyzovat nejdůležitější témata týkající se manželství a rodiny. Proto – dodává kardinál Napier – loňská synoda nebyla o tom, jak pojmout a řešit jednotlivé problémy, které tíží církev v různých částech světa, jako např. manželské krize, rozvod a občanský sňatek, vzájemné soužití ať již s úmyslem uzavřít sňatek či nikoli, pastorace osob s homosexuálními tendencemi, simultánní či následná polygamie, příprava a doprovázení manželů. Všechna tato témata byla nanesena a je omylem, pokud si je nějaká skupina či jednotlivec pokouší přivlastnit. Všem musí být dán prostor a čas podílet se na dialogu. Jinak půjde o monolog, nikoli o dialog.“

Ukazuje se, že afričtí biskupové si nenechají vnucovat témata synodální diskuse. Kardinál Napier zdůrazňuje, že podzimní zasedání synody se soustředí na „roli rodiny v evangelizaci dnešního světa“ a proto „někteří afričtí biskupové hodlají ve svých vystoupeních zaměřit pozornost na miliony dobrých manželství, která existují, a na způsoby, jakými tato manželství mohou pomáhat těm, která prožívají krizi. To všechno pak ve snaze změnit tendenci, která považuje rozvod za řešení.“

Vystoupení kardinála Napiera, který je arcibiskupem největšího jihoafrického přístavního města Durban, naznačuje, že blížící se zasedání biskupské synody může přinést zajímavou diskusi.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.