Turínské plátno je ikonou největší lásky

21.6.2015 

Promluva papeže Františka před Angelus, Turín

Závěrem této bohoslužby naše myšlenky zalétají k Panně Marii, milující matce, která opatruje všechny svoje děti, které jí Ježíš svěřil pod křížem, když přinášel v oběť Sebe samého činem té největší lásky. Ikonou této lásky je Turínské plátno, které opět přitáhlo do tohoto město tolik lidí. Toto plátno přitahuje k tváři a tělu zmučeného Ježíše a současně nás obrací k tváři každé trpícího a nespravedlivě pronásledovaného. Žene nás tímtéž směrem darující se Ježíšovy lásky. „Láska Kristova nás nutí“ – toto slovo svatého Pavla bylo mottem svatého Josefa Benedikta Cottolenga.

S myšlenkou na apoštolskou horlivost mnoha svatých kněží tohoto kraje, počínaje Janem Boskem, jehož dvousté výročí narození si letos připomínáme, s vděčností zdravím vás, kněze a řeholníky. Věnujete se usilovně pastorační práci a jste nablízku lidem a jeho problémům. S radostí pokračujte ve svojí službě a směřujte stále k tomu, co je v hlásání evangelia podstatné. Děkuji vám, bratři biskupové Piemontu a údolí Aosty, za vaši účast! Buďte svým kněžím nablízku otcovskou láskou a vřelou blízkostí.

Panně Marii svěřuji toto město, jeho okolí a ty, kteří zde bydlí, aby mohli žít ve spravedlnosti, pokoji a bratrství; zejména rodiny, mladé a staré lidi, vězně a všechny trpící, přičemž chci zvláště zmínit nemocné trpící leukémií u příležitosti dnešního Národního dne boje proti leukémii, rakovině lymfatických a míšních uzlin. Panna Marie Utěšitelka, královna Turína a Piemontu, ať upevní vaši víru, ujistí vaši naději a dá plodnost vaší lásce, abyste byli „solí a světlem“ tohoto požehnaného kraje, jehož vnukem jsem.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.