Mons. Cupich: Formalizace homosexuálních svazků neovlivní jedinečnost manželství

2.7.2015 

Tragický omyl, takto severoameričtí biskupové komentovali rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který prohlásil dobrovolný životní svazek dvou osob téhož pohlaví za manželství. Výnos washingtonských soudců platí pro všech padesát států Unie. Vatikánský rozhlas rozmlouval také na toto téma s nově jmenovaným arcibiskupem Chicaga, Blasem Josephem Cupichem (na fotce s chorvatským jezuitou Hrvojem Juko), který v při pondělní slavnosti sv. Petra a Pavla přijal od papeže Františka arcibiskupské pallium.

“Je důležité si uvědomit, že se zde mluví o civilním uzavírání manželství. Nejvyšší soud uznal, že pro lidi téhož pohlaví existuje ústavní právo na uzavření sňatku. Avšak to nemá vůbec žádný vliv na naše vnímání manželství, které je nejenom svazkem muže a ženy, nýbrž také symbolem Krista a jeho církve. Myslím tedy, že je podstatné pochopit, že občanská společnost už dlouho manželství nechápe stejně jako církev. Usnadnění rozvodů kupříkladu odporuje tomu, co po lidech žádáme – tedy slibu jejich celoživotní věrnosti. Probíhá tu samozřejmě cosi významného, ale není to vůbec poprvé, kdy jsme si povšimli rozdílu mezi církevním a civilním manželstvím.“

Myslíte si, že výnos Nejvyššího soudu bude komplikovat pojetí náboženské svobody, podobně jako tomu bylo s Obamovou reformou zdravotnictví?

“Doufám, že ne! Myslím si ale, že v tomto ohledu musíme být velice obezřelí. Musíme mít jistotu, že skutečně máme možnost svobodně praktikovat svou víru, aniž by nám do toho vláda mluvila. Lidé často přehlížejí, že svoboda vyznání v naší ústavě není cosi, co bychom snad měli bránit, nýbrž něco, čeho se vláda vůbec nemůže dotknout, protože by se jednalo o její vměšování. Nejvyšší soud naštěstí v minulosti opakovaně vynesl rozsudky, které hájily náboženskou svobodu. Soudci se v této souvislosti vyslovili zcela jasně – kupříkladu v otázce, koho v církvi zaměstnávat, kde nám vláda nemůže nic předepisovat. Doufám tedy, že práce vykonaná na obhajobu náboženské svobody bude pokračovat, ale samozřejmě musíme být bdělí, protože ve společnosti probíhá masivní změna.“

Arcidiecézi Chicago si mnozí spojují s kriminalitou, rasovými problémy, výraznou latinskoamerickou komunitou. „Řešíme to, co každá velká metropole“, vysvětluje arcibiskup Cupich, který je sám vnukem chorvatských přistěhovalců.

“V církvi se to snažíme překonat tím, že v našich školách poskytujeme solidní vzdělání lidem žijícím v chudších komunitách. Arcidiecéze do svých škol investuje ročně 35 milionů dolarů, aniž by ji stát podporoval. Naše práce se samozřejmě nedostane ke všem, protože mnoho migrantů tu žije nelegálně, takzvaně ve stínu. Proto potřebujeme zcela zásadní reformu emigračního zákona, což požaduji od prvního dne nástupu na arcibiskupství. Situace je tragická – jsme přeci národem přistěhovalců. Úplně jsme zapomněli na své dědictví. Chtěl bych to připomenout našemu politickému vedení a Kongresu – pokud nebudeme v této otázce jednat korektně, ztratíme něco ze své duše a naší země.“

Papež František za pár měsíců pojede do Spojených států amerických. Jako vůbec první papež promluví právě v Kongresu. Jaká očekávání věřících se pojí k jeho návštěvě?

“Lidé se na něj těší. Je to muž, který upoutal jejich fantazii, ať jsou to katolíci či nikoli, mladí nebo staří…Je jednou z největších vůdčích postav dneška. Myslím, že je důležité si uvědomit, že Svatý otec přijede do Spojených států přes Kubu, odkud přišlo množství emigrantů. To by nám mělo něco říci o důrazu, jaký Svatý otec přikládá těmto lidem, kteří trpí ve stínu.“

Uvedl arcibiskup Chicaga, Blase Joseph Cupich, v rozhovoru s Hrvojem Juko SI.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.