Papež vyzval farnosti, řehole a poutní místa v Evropě k přijímání rodin uprchlíků

6.9.2015 

Přibližně 20 tisíc lidí si dnes na náměstí svatého Petra vyslechlo polední promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval dnešní evangelium o uzdravení hluchoněmého (Mk 7,31-37), a mimo jiné řekl:

Aby Ježíš obnovil vztah s tímto člověkem, jehož komunikace je „zablokována“, snaží se nejprve navázat kontakt. Zázrak je však darem shůry a Ježíš jej vyprošuje od Otce. Proto vzhlédl k nebi a řekl: »Otevři se!«. A hluchoněmému se otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně (srov. v.35).
Z této epizody si bereme ponaučení, že Bůh není uzavřen v sobě, nýbrž otevírá se a komunikuje s lidstvem. Ve svém obrovském milosrdenství překonává propast nekonečného rozdílu mezi Sebou a námi a jde nám vstříc. Aby tuto komunikaci s člověkem realizoval, Bůh se stává člověkem. Nestačí Mu promlouvat k nám prostřednictvím Zákona a proroků, ale zpřítomňuje se v osobě svého Syna, Slova učiněného tělem. Ježíš je velkým „stavitelem mostů“, který v Sobě samém staví obrovský most úplného společenství s Otcem.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy je ZDE

Po hlavní promluvě pronesl papež tuto důležitou výzvu:

Drazí bratři a sestry,

Boží Milosrdenství je poznáváno prostřednictvím našich činů, jak nám to dosvědčil život bl. Matky Terezy z Kalkaty, jejíž výročí smrti jsme si včera připomněli.

Tváří v tvář tragédii desítek tisíc uprchlíků, kteří utíkají před smrtí v důsledku války či hladu a jsou na cestě k naději života, nás evangelium volá a žádá, abychom byli „bližními“ těch nejmenších a opuštěných a dali jim konkrétní naději. Nejenom slovy: „Odvahu, trpělivost!“. Křesťanská naděje bojuje umíněností toho, kdo jde k bezpečnému cíli.
Proto u příležitosti nadcházejícího Jubilea Milosrdenství obracím svou výzvu k farnostem, řeholním komunitám, klášterům a poutním místům celé Evropy, aby dali výraz konkrétnosti evangelia a přijali rodinu uprchlíků. Bude to konkrétní čin přípravy na Svatý rok Milosrdenství.
Každá farnost, každá řeholní komunita, každý klášter, každé poutní místo v Evropě přijme jednu rodinu, počínaje mojí římskou diecézí.

Obracím se ke svým bratřím, biskupům Evropy, pravým pastýřům, aby ve svých diecézích podpořili moji výzvu a připomínali, že Milosrdenství je druhým jménem Lásky: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40).
Také obě farnosti Vatikánu přijmou v těchto dnech dvě rodiny uprchlíků.

Potom se papež František vyslovil španělsky k situaci na hranicích mezi Kolumbií a Venezuelou, která uzavřela svoje hranice, a vyjádřil přání, aby probíhající setkání obou biskupských konferencí, které budou společně hledat řešení, dalo jasné znamení naděje. „Solidarita a bratrství – obrátil se papež k milovanému lidu obou zemí – může aktuální těžkosti překonat.“

Včera v Geroně – připomněl dále papež - byly ve Španělsku beatifikovány řeholní sestry Fidelia Oller, Josefa Monrabal a Faconda Margenat z řeholní kongregace Sester svatého Josefa z Gerony, zabité pro věrnost Kristu a církvi. Navzdory vyhrožování a zastrašování pokračovaly tyto ženy odvážně ve své službě nemocným a důvěřovaly v Boha. Jejich heroické svědectví až k prolití krve dává sílu a naději těm, kdo jsou pronásledováni pro křesťanskou víru dnes. A víme, že je jich mnoho.

Nakonec věnoval papež pozornost africkému kontinentu:

Před dvěma dny byly zahájeny v Brazzaville, hlavním městě republiky Kongo, jedenácté Africké hry, kterých se účastní tisíce sportovců celého kontinentu. Doufám, že tato velká sportovní slavnost přispěje k pokoji, bratrství a rozvoji všech zemí Afriky. Pozdravme Afričany, kteří se účastní těchto jedenáctých her...

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.