Videoposelství papeže Františka na Kubu

18.9.2015 

Všechny kanály kubánské státní televize ve čtvrtek večer odvysílaly videoposelství papeže Františka, kterým se obrací na obyvatele karibského ostrova těsně před zahájením apoštolské cesty. Text videoposelství zveřejnila Kubánská biskupská konference a všechny veřejnoprávní sdělovací prostředky mu věnovaly širokou pozornost. Slova Svatého otce přinášíme v plném znění:

Drazí bratři,
Do mého odjezdu na Kubu schází pouze pár dní. Z toho důvodu bych vám rád poslal bratrský pozdrav ještě dříve, než se s vámi osobně setkám. Navštívím vás, abych sdílel víru a naději, abychom se vzájemně posílili v následování Ježíše. Velice mi prospívá a pomáhá, když pomyslím na vaši věrnost Pánu, na odvahu, s jakou podstupujete každodenní obtíže, na lásku, kterou si pomáháte, abyste se vzájemně podpořili v životní pouti. Děkuji vám za toto cenné svědectví.

Ze své strany bych vám chtěl předat velmi prosté poselství, které je však, podle mého soudu, důležité a nezbytné. Ježíš vás velice miluje, Ježíš vás opravdu miluje. Stále vás nosí v srdci. Ví lépe než kdokoli jiný, co každý z nás potřebuje, po čem touží, jaká jsou jeho nejhlubší přání, jaké je naše srdce. On nás nikdy neopouští a přestože se nechováme tak, jak by od nás očekával, stále zůstává po našem boku. Je ochoten nás přijmout, utěšit, dodat nám novou naději, nové příležitosti a nový život On nikdy neodchází, ale stále zůstává.

Vím, že se v přípravě na mou návštěvu modlíte jednu modlitbu. Nezměrně vám za to děkuji. Potřebujeme se modlit. Potřebujeme modlitbu, ono spojení s Ježíšem a Marií. A velice mne těší, že na radu mých kubánských bratrů biskupů vícekrát opakujete onu modlitbu, které jsme se učili jako děti: “Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle Srdce tvého”. Je krásné mít srdce podobné Ježíšovu, abychom dokázali milovat jako On, odpouštět, dodávat naději a doprovázet.

Chtěl bych mezi vás přijít jako misionář milosrdenství a Boží něhy, avšak povolte mi také, abych povzbudil rovněž vás k tomu, abyste se stali misionáři nekonečné Boží lásky. Kéž nikdo není ochuzen o svědectví naší víry a lásky. Kéž celý svět ví, že Bůh vždy odpouští, stojí nám stále po boku a miluje nás.

Navštívím také svatyni Panny Marie z Cobre. Přijdu tam jako jakýkoli poutník, jako syn, který touží přijít do Matčina domu. Svěřuji Boží Matce tuto cestu a také všechny Kubánce. Prosím, modlete se za mne. Ať vám Ježíš žehná a Panna Maria vás chrání. Děkuji.

Řekl Petrův nástupce ve videoposelství, které včera večer odvysílala kubánská státní televize.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.