Vídeňský kardinál o Jeruzalémském sněmu jako vzoru pro dnešní synodu

17.10.2015 

Úvodní promluvu na vzpomínkové slavnosti k půlstoletí od ustavení biskupské synody bl. Pavlem VI. pronesl vídeňský arcibiskup kard. Christoph Schönborn. Jako vzor pro biskupské synodní shromáždění jmenoval Jeruzalémský sněm, který rozhodl o přijímání pohanů do prvotní církve, aniž by se museli obrátit na židovství a podstupovat obřízku (srov. Sk 15,1-2.22-29). Vídeňský arcibiskup ve své analýze vyšel z příbuznosti pojmů synodos a metodos. Zatímco „synodalita“ znamená společnou pouť, metoda značí pouť k určitému cíli.

“Takzvaný Apoštolský koncil – ačkoli se nejednalo o koncil, ani synodu, naznačil metodu, která má váhu pro další cestu biskupských synod. Konflikt týkající se pohanů, kteří konvertovali ke křesťanství, na něm byl vyjádřen, jasně pojmenován a pak se o něm otevřeně diskutovalo.“

Mladá církev řešila dramatický konflikt nikoli tím, že by vypracovala teologické posudky a protiposudky, nýbrž pohledem na Boží konání. Dospívá k výsledkům, které nejsou plodem teologické reflexe.

“Vyprávěli, nevysvětlovali teologické traktáty. Nepronášeli abstraktní teorie o spáse pohanů, nýbrž předkládali to, „co viděli a slyšeli“ (Sk 4,20). A když se dospělo ke společnému rozhodnutí apoštolů, starších a celé církve, bylo přečteno před shromážděním, které se „velmi zaradovalo nad jeho obsahem“. Jak je krásné, když výsledek synody povzbuzuje věřící. Závěry synody však nebyly vždy přijímány s takovou radostí.“

V závěru své obsáhlé promluvy kardinál Schönborn vyslovil trojici klíčových slov, která by měla vystihovat povahu dnešního synodního ubírání: misie, svědectví, rozlišování.

„Účastnil jsem se synody o nové evangelizaci, kde zaznělo mnoho zajímavých příspěvků. Jen málo z nich ale svědčilo o tom, jak my, biskupové, prožíváme misii a evangelizaci. Petr, Pavel a Barnabáš v Jeruzalémě mluvili o svých zkušenostech. My často zůstáváme u teoretického „mohlo by se“, anebo „mělo by se“, a téměř nikdy nemluvíme osobně. Avšak právě to od nás věřící očekávají!“

Po hlavním řečníkovi – vídeňském arcibiskupovi – patřilo slovo představitelům pěti světadílů. Promluvili kardinálové Nichols, Ezzati, Madega, Mafi a patriacha Sako.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.