Arcibiskup Chaput: přizpůsobivost není cestou milosrdenství

23.11.2015 

„Tomu, kdo se chce příliš přizpůsobovat, hrozí nebezpečí, že se sám nechá odvést“ – varoval kdysi kardinál Henri de Lubac. Dnes to z blízka zažívají evropské místní církve, v nichž se pastorační praxe v otázkách rozvodu, nových manželství a přistupování ke svátostem vzdálila od učení církve. Upozorňuje na to arcibiskup Charles Chaput, arcibiskup Filadelfie, hostitel letošního Světového setkání rodin a americký delegát na synodě o rodině. V obsáhlém fejetonu o Roku milosrdenství zdůrazňuje, že pokud se v svátostné praxi nerespektuje pravda, nelze očekávat rozkvět života z evangelia, nýbrž jeho úpadek.

Arcibiskup Chaput připomíná, že skutečné milosrdenství je evangelijní. Zakládá se na víře, že Boží milost má proměňující moc, a snoubí se s výzvou k obrácení. Oproti tomu pastorace, která umenšuje roli hříchu ve jménu milosrdenství, nemůže být milosrdná, protože není poctivá – píše americký arcibiskup.

Metropolita Filadelfie se vyjádřil také k papežově výzvě doprovázet ty, kdo žijí v neregulérní situaci. Arcibiskup Chaput potvrzuje, že je to velmi důležité, protože provazy hříchu bývají silné a milost potřebuje čas, aby je rozvolnila. Nejdůležitější slova k nám doléhají často teprve tehdy, když jsou vyslovena s citlivostí a trpělivostí. Filadelfský arcibiskup však varuje před doprovázením ve smyslu naší „terapeutické doby“, která káže nic neposuzovat a každého přijímat takového, jaký je. „To není milosrdenství – zdůrazňuje arcibiskup Chaput. – Milost nás totiž vždy vede kupředu a vzhůru“.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.