Američtí biskupové na návštěvě Ad limina

2.9.2004 

Svatý Otec přijal včera na své audienci delegaci biskupů z diecézí Boston a Hartford, na východním pobřeží Spojených Států. Svúj projev věnoval otázkám odpovědnosti biskupů za prorocké svědectví církve ve světě.

Jan Pavel II. je přesvědčený, že církev ve Spojených Státech Amerických může hrát rozhodující úlohu v plodném setkání Evangelia s novou globální kulturou, která je ovocem doposud nevídaného rozvoje sdělovacích prostředků a světové ekonomiky. Svatý Otec navázal na události z 11. září r. 2001. V tomto kontextu vyzval národy k budování globální kultury solidarity a respektování důstojnosti člověka. Svatý Otec zmínil také bolestné události spojené se sexuálním zneužíváním dětí duchovními. Vyzval biskupy, aby podporovali kněze, byli mezi nimi přítomní jako otcové a bratři, aby se s nimi společně modlili a upevňovali je ve věrnosti povolání.

Jan Pavel II pak přijal na soukromé audienci biskupa Vincenza Paglia z diecéze Terni-Narni-Amelia společně se zakladatelem hnutí římské komunity sv. Edgidia, profesora Andrea Ricardiho.

Pavel Hruda

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.