Diskuse o jednacím řádu biskupské synody

20.4.2016 

Jak dnes informoval generální sekretariát biskupské synody, ve dnech 18. až 19. dubna se konalo první zasedání jeho čtrnácté řádné rady, kterému předsedal papež František. Členové rady v čele s generálním sekretářem synody, kard. Baldisserim, v úvodu jednání Svatému otci poděkovali za jeho nejnovější posynodální exhortaci Amoris Laetitia a potvrdili její širokou recepci ze strany místních církví po celém světě. Hlavním tématem dvoudenního zasedání byla diskuse o revizi Řádu biskupské synody (Ordo Synodi Episcoporum). V souvislosti s možnou úpravou tohoto řádu zorganizoval Generální sekretariát biskupské synody studijní seminář, o jehož závěrech referoval podsekretář rady, mons. Fabio Fabene. Rada se věnovala další diskusi o daném tématu v užších kroužcích (circuli minores), z jejichž relací pak vyplynulo, že synodalita a kolegialita se vždy musí vázat k úřadu římského biskupa, aby nastalo plodné spojení primátu, biskupské synodality a kolegiality. Papež František v závěru poděkoval členům rady za pronesené příspěvky a za ducha bratrského společenství během celého zasedání, sděluje dnešní tiskové prohlášení.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.