Vatikánský představitel o významu náboženské identity

22.4.2016 

O významu náboženské identity pro národnostní menšiny hovořil v Haagu vatikánský představitel při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Mons. Janusz Urbańczyk vystoupil 20. dubna na setkání organizovaném Vysokým komisařem této organizace na obranu národnostních menšin u příležitosti dvacátého výročí Hágských doporučení o vzdělávacích právech národnostních menšin. Představitel Svatého stolce poznamenal, že tento dokument významně poukazuje na roli náboženství. Reflektuje jeho úlohu v historii, identitě, kultuře a sociálním životě našich komunit.

„Vzdělání, zejména školní, sehrává ohromnou roli v šíření náboženské tolerance a nediksrimanace – uvedl mons. Urbańczyk. – Je důležité, aby školy učily o různých náboženstvích a dovolovaly každému z žáků vyjadřovat plně a otevřeně vlastní víru.“ Vatikánský diplomat rovněž připomněl, že státy mají povinnost respektovat právo rodičů na zajištění náboženské a morální výchovy shodné s jejich přesvědčením. Musí též garantovat, že „ve veřejných školách nebude probíhat indoktrinace a děti nebudou nuceny k účasti na lekcích, které se neshodují s přesvědčením jejich rodičů,“ dodal vatikánský představitel při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.