Antiretrovirální léky pro děti chybí

22.4.2016 

Příliš mnoho dětí umírá na AIDS, alarmuje Caritas Internationalis. Odhaduje se, že pouze 30% nakažených dětí má přístup k nezbytným lékům. Farmaceutické koncerny také neprodukují odpovídající pediatrické antiretrovirální přípravky. Hovořilo se o tom na mezinárodním kongresu o boji proti AIDS u nejmenších organizovaném vatikánskou pediatrickou klinikou Bambin Gesú. Hovoří P. Robert Vitillo, zvláštní poradce Caritas Internationalis pro záležitosti spojené s AIDS:

„Je potřeba usnadnit dětem přístup k lékům. Je to jediný způsob boje s touto chorobou. Caritas Internationalis iniciovala už v roce 2009 kampaň za vyšetření matek. Když totiž je žena včas diagnostikovaná a zahájí léčbu, snižuje se nebezpečí přenosu viru na dítě. Díky tomu se nám podařilo významně snížit počet nakažených dětí. Problém je také to, že chybí odpovídající pediatrické léky proti AIDS. Dosud existující prostředky nedostačují. Je tedy potřeba mobilizovat také farmaceutické koncerny, aby investovaly do výzkumu tímto směrem a připravily nová farmaka,“ uvedl P. Vitillo.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.