Petrův nástupce přijal nové rekruty Švýcarské gardy

7.5.2016 

Po včerejší přísaze nových rekrutů Švýcarské gardy, přijal dnes papež František členy této elitní jednotky spolu s jejich příbuznými a přáteli. Audience se zúčastnili také reprezentanti švýcarské vlády.

„Je krásné vidět, jak mladí lidé, jako vy, věnují několik let svého života církvi a zejména Petrovu nástupci. Je to jedinečná příležitost k růstu ve víře, k zakoušení univerzality církve a zkušenosti bratrství?“

- řekl papež František a zastavil se jednotlivě u těchto tří bodů. Čas strávený v Římě mají gardisté prožívat jako příležitost k prohlubování přátelství s Ježíšem a cestě ke svatosti. Nemají opomíjet modlitbu a naslouchání Božímu slovu, účast na mši svaté a důraz na synovskou úctu k Panně Marii.

„Hroby apoštolů a sídlo římského biskupa jsou křižovatkou poutníků z celého světa. Takto dostanete příležitost dotýkat se vlastní rukou mateřství církve, která ve své jednotě přijímá různost tolika národů. Můžete se setkat s lidmi různých jazyků, tradic a kultur, kteří se cítí být bratři, protože je spojuje víra v Ježíše Krista. Bude pro vás dobré, když objevíte jejich křesťanské svědectví a naoplátku jim nabídnete své vlastní poklidné a radostné evangelijní svědectví.“

František zdůraznil také důležitost přátelských vztahů, které připomínají, že blaženější je dávat než dostávat (srov. Sk 20,35), a které pomáhají v plnění velkých i malých úkolů každodenní služby v duchu přijetí, altruismu a lidskosti.
V závěru svěřil papež švýcarské gardisty přímluvě Matky Boží a jejich patronů, sv. Martina a Šebestiána.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.