Životopis Matky Vojtěchy Hasmandové v italštině

21.5.2016 

V Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého se v tomto týdnu konala prezentace knihy „Boží služebnice Matka Vojtěcha – statečná svědkyně víry“ (Madre Vojtecha. Serva di Dio. Coraggiosa testimone della fede), která vloni vyšla v italském nakladatelství Servi della Sofferenza. Svazek přibližuje životní osudy a duchovní pouť Matky Vojtěchy (foto), občanským jménem Antonie Hasmandové, generální představené Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která byla v padesátých letech vězněna komunistickým režimem (1952-1960). Autorkou svazku a zároveň postulátorkou kanonizační kauzy Matky Vojtěchy je SM. Remigie Češíková SCB. Ptali jsme se, jak pokročil kanonizační proces od prosince 2014, kdy papež František schválil dekret o heroických ctnostech české boromejky…

“V době od schálení dekretu o heroicitě ctností Matky Vojtěchy Hasmandové jsme vytvořili modlitební skupinu, abychom prosili Pána za zázrak, protože o to teď nejvíce jde: prosit, aby samo nebe potvrdilo to, co Svatý otec František 6.12.2014 svým podpisem potvrdil. Modlitební skupina má v České republice asi padesát členů, kteří se modlí za asi padesát těžce nemocných, kteří se svěřili do naší modlitby. Zároveň se vytvořila ještě skupina v Maďarsku, která je daleko početnější – je zde 101 členů a modlí se za čtyřicet nemocných, potřebných lidí.“

Jak sestra Remigie dodává, modlitební skupina se šíří také protřednictvím digitálních technologií…

“Na webových stránkách nebo na facebooku máme modlitby, ke kterým se každý může připojit. Modlíme se vždy novénu od 1. do 9., od 11. do 19. a od 21. do 29. dne v měsíci podle výběru ze tří modliteb, které tam jsou k dispozici, anebo přímo novénu, která byla vytištěna pro tento účel…

Postulátorka kanonizační kauzy potvrzuje, že již existují případy uzdravení na přímluvu Matky Vojtěchy Hasmandové.

“Už je jich několik, ale vždycky u nich chybí nějaký detail, třeba v dokumentaci, nebo něco, co lékaři nedokázali vyhodnotit podle přání Vatikánu. Zatím jsme tedy tyto případy nemohli použít do procesu, ale doufáme, že tato situace nebude trvat dlouho a že budeme moci předložit zázrak, na který teď vlastně čekáme…“

Uzavírá autorka životopisu Matky Vojtěchy, který sestry boromejky spolu s dalšími materiály nezištně poskytují na svých webových stránkách.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.