Zemřel kardinál Loris Capovilla

26.5.2016 

Ve věku sto let dnes v bergamské klinice Palazzolo zemřel dlouholetý osobní sekretář papeže Jana XXIII., kardinál Loris Capovilla. Poslední léta svého života trávil v rodném městě papeže Roncalliho, lombardském Sotto il Monte, ačkoli sám pocházel z benátského kraje. Byl svědkem prvních papežových myšlenek na svolání Druhého vatikánského koncilu, v jehož rámci později působil jako poradce. Papež Pavel VI. jej pak jmenoval na biskupský stolec v Chieti a poté papežským delegátem v mariánské svatyni Loreto. V 73 letech odešel kard. Capovilla z pastorace, aby po zbytek života uchovával historickou vzpomínku na Jana XXIII. a šířil jeho duchovní odkaz nejenom publikací spisů a korespondence, ale také mnoha jinými kulturními a lidovými formami. Bylo proto symbolické, že kardinálský prsten a biret obdržel od papeže Františka právě v roce svatořečení Jana XXIII. – 12. ledna 2014. Nejstarší člen kardinálského kolegia tuto poctu vnímal především jako „ocenění papeže Roncalliho“, kterému diskrétně a věrně sloužil nejprve jako patriarchovi v Benátkách (1953-1958) a později během pontifikátu (1958-1963).

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.