Ať se z víry nestává ideologie a z lásky filantropie, vyzval Petrův nástupce orionisty

27.5.2016 

V závěru generální kapituly Malého díla Boží prozřetelnosti přijal dnes papež František následovníky jeho zakladatele, italského světce, dona Luigiho Oriona (1872-1940; foto). Členové kongregace Synů Boží prozřetelnosti, zvaní orionisté, jsou dnes v téměř tisícovém počtu přítomní ve třiceti zemích světa. Spolu s ženskou větví – kongregací Malých sester misionářek milosrdné lásky – sekulárním institutem a obláty dona Oriona čítá celé dílo přes dva tisíce členů. Jeho novým představeným a osmým následovníkem zakladatele se stal dvaapadesátiletý Brazilec, o. Tarcisio Vieira. Petrův nástupce ve své promluvě vyšel z tématu generální kapituly – „služebníci Kristovi a služebníci chudých“.

“Zásadní je neustále udržovat v jednotě tyto dva rozměry vašeho osobního a apoštolského života. Byli jste povoláni a posvěceni Bohem, abyste zůstávali s Ježíšem a sloužili Mu v chudých lidech, vyděděných společností. V nich se dotýkáte Kristova těla a sloužíte mu a zároveň můžete růst v jednotě s Ním. Bděte, aby se z víry nestávala ideologie a z milosrdné lásky pouhá filantropie.“

V dnešní době vyžaduje hlásání evangelia kromě velké lásky k Pánu také výjimečnou podnikavost, pokračoval papež František.

“Dozvěděl jsem se, že ještě za života dona Oriona vám říkali „běžící kněží“, protože vás vídali neustále v pohybu, mezi lidmi, s krokem člověka, který spěchá. „Amor est in via“, připomínal sv. Bernard, „láska je stále na cestě, stále v pohybu“. Spolu s donem Orionem vás tedy vybízím, abyste nezůstali uzavřeni ve svém prostředí, nýbrž vycházeli ven.“

Církev totiž velmi potřebuje kněze a řeholníky, kteří se neomezují pouze na působení v charitativních institucích – které jsou samozřejmě nezbytné, nýbrž dokážou překročit jejich hranice a vnášet do každého prostředí, byť nejvzdálenějšího, vůni Kristovy lásky.

“Neztrácejte nikdy ze zřetele církev ani své řeholní společenství – naopak, tam, ve vašem večeřadle, musí být srdce ukotveno. Avšak potom má vycházet a přinášet Boží milosrdenství všem lidem bez rozdílu.“

V závěru Svatý otec František poukázal na osobní přilnutí ke Kristu a duchovní formaci, které jen posílí účinnost církevní služby. Pokud řeholníci svědčí o kráse zasvěceného života a zároveň vedou dobrý řeholní život, mohou být vzorem pro mladé lidi. Obdobně jako pro dílo dona Oriona byl jistě rozhodující příklad svatého Jana Boska, který byl jeho učitelem.

“Život plodí život, svatý a šťastný řeholník vzbuzuje nová povolání“.

Připomenul papež František při dnešní audienci orionistům z celého světa.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.