Aleppský farář: Válka v Sýrii je víc než občanská

1.7.2016 

Situace v Sýrii a zvláště kolem Aleppa (foto) u tureckých hranic nepřestává být dramatická. Pro Vatikánský rozhlas ji popsal františkánský kněz z Aleppa, otec Ibrahim Sabbagh:

Má nás na mušce chaos, protože diplomatické, ani vojenské východisko neexistuje. Mír je blokován absencí mezinárodní shody. Jak řekl papež, je to rozkouskovaná světová válka, tedy mnohem víc než válka občanská. K dosažení míru je třeba shody. A právě ta dnes chybí.

Jaké zájmy se v Sýrii střetávají?

Především ty ekonomické, které jsou velice důležité, neboť zde jsou obrovská ložiska ropy a plynu. S ekonomickými zájmy souvisí také zeměpisná poloha Sýrie, která je vhodná pro trasu plynovodu. A ten je předmětem diskuse mezi různými zeměmi. Potom je zde prvek náboženský, který je podle mého mínění pouze druhotný. První je zájem ekonomický, se kterým se pojí další významný prvek, totiž boj o moc pro toho, kdo chce ovládat celý Blízký východ.

Jaká je situace na bojišti?

Sýrie je dnes - stále podle mého názoru – rozdělena na několik velkých částí. Na západě je to síla pravidelné armády, ale také částečně ruské, zatímco na severovýchodě jsou kurdové a potom samozvaný islámský stát. Naše pozice v Aleppu je právě uprostřed, v oku cyklónu, asi 70 kilometrů od turecké hranice, která je dlouhá 240 kilometrů a přes kterou přechází 95% oněch ozbrojených skupin.

Znamená to, že Turecko nechává tyto paravojenské skupiny přecházet svoji hranici?

Nevíme, zda úmyslně anebo proto, že - jak říká Turecko – stěží dokáže kontrolovat celou tuto dlouhou hranici. Je však faktem, že 95% těchto organizovaných a po zuby ozbrojených skupin ji přejde pokaždé, když chce pravidelná armáda nějak zakročit.

Kdo tvoří tyto ozbrojené skupiny? Kdo je vyzbrojuje?

To je otázka, kterou papež naléhavě klade celému světu. „Zrůdy“ či různí „netvoři“ desítek tisíců vycvičených, organizovaných a ozbrojených mužů – takovéto zrůdy nemohou vzniknout z ničeho. Je třeba se ptát po původu. Četné země dnes vedou válku v zastoupení a některé z těchto zemí se nechají zastupovat těmito ozbrojenými skupinami.

V jaké situaci se dnes nachází Aleppo?

Město je rozděleno. Na jedné – té východní straně – jsou zmíněné ozbrojené skupiny a na druhé straně – té západní – žijeme my, tedy křesťanské, ale také sunnitské a šíitské komunity anebo kurdové, stejně jako jsme žili předtím. Tato západní část je kontrolována pravidelnou armádou, ale je prakticky obklíčena oněmi ozbrojenými skupinami, které nepřestávají raketami ostřelovat obyvatelstvo. Ostřelují kostely, měšity, nemocnice, školy, domy obyčejných lidí a silnice.

Kdo má zájem zničit Sýrii?

Řekl bych, že je více stran, které mají tento zájem. Mohu říci pouze to, že ti, kdo mají zájem pokračovat v této válce převažují nad těmi, kdo mají zájem zjednat mír. Byly vynaloženy miliardy a miliardy na rozvoj války. A těch, kdo mají na této válce zájem, je více než těch, kdo mají zájem zjednat mír.

Válka doléhá asi na veškerou syrskou populaci, nejenom křesťanskou, že?

Zajisté. Často cítíme, že terčem raket je lid jakožto celek. Někdy však vnímáme i nenávist, která míří na křesťany.

Říká františkánský kněz Ibrahim Sabbagh, farář v syrském Aleppu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.