Proti rozšíření eutanázie na děti a novorozence

21.9.2004 

Mezinárodní federace personalisticky orientovaných center a institutů bioetiky ostře odsoudila rozhodnutí Holandska rozšířit eutanázii také na děti a novorozence. ?Nejen náboženské a zvláště křesťanské cítění, ale samotný přirozený rozum a smysl pro humanitu, vede k odsouzení a k požadavku přehodnotit takovéto převrácení občanských a zdravotnických norem.? ? tak lze shrnout protest Federace, sdružující 35 bioetických center a institutů na všech kontinentech.

Prohlášení zdůrazňuje, že odsouzení si zaslouží už legalizace eutanázie a asistované sebevraždy dospělých, v Holandsku uzákoněné od roku 2002. O to odsouzení hodnější je rozšíření zákona o eutanázii na děti a novorozence, už jen vzhledem ke kodexům o pokusech s farmaky, které výslovně zakazují jejich aplikaci na nezletilé. Dokument Federace bioetiků se v závěru odvolává k evropským institucím a požaduje, aby se postavili proti takové interpretaci ducha a litery lidských práv zakotvených v mezinárodních úmluvách.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.