Otec Lombardi k papežské cestě

1.8.2016 

Papežská cesta byla velikým úspěchem, protože úspěšné byly Světové dny mládeže, řekl o. Lombardi v bilančním rozhovoru pro Vatikánský rozhlas:

„Plně naplnily očekávání, jak co do počtu mladých, kteří se jich účastnili, tak pokud jde o atmosféru, v nichž probíhaly a poselství, které nesou. Totiž poselství veliké důvěry a naděje do budoucnosti, v době, kdy je tohoto poselství třeba. To byl důvod a hlavní rozměr této papežovy cesty. Kromě toho však – jak víme – jsou tu ještě dva další aspekty, rovněž mimořádně důležité: setkání s polským národem u příležitosti 1050. výročí křtu Polska a návštěva v Auschwitz. Poláci přijali papeže opravdu velmi dobře. Nesou si přirozeně velkou vzpomínku na Jana Pavla II., ale vidí ve Františkovi kontinuitu nejen petrovské služby, ale také poselství milosrdenství, které bylo jedním z rysů pontifikátu Jana Pavla II.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.