Tiskovka ke kanonizaci bl. Matky Terezy

3.9.2016 

Kolik lidí přijde na kanonizaci Matky Terezy, lze těžko předvídat, ale oficiálních lístků bylo rozdáno už 100 tisíc – uvedl ředitel Tiskového střediska Svatého stolce Greg Burke na tiskové konferenci k této události. Vystoupili na ní také o. Brian Kolodiejchuk, generální představený mužské větvě misionářů lásky a postulátor kanonizačního procesu; sestra Mary Prema, generální představená kongregace misionářek lásky a Marcilio Haddad Andrino (foto), jehož zázračné uzdravení na přímluvu Matky Terezy otevřelo cestu ke kanonizaci.

Sestra Mary Prema, která stojí v čele kongregace založené Matkou Terezou jako její třetí generální představená, poznala Matku Terezu v roce 1980. „Prožívala svůj život jako radost, byla cele vykloněna k Pánu a k bližnímu,“ řekla před aulou plnou novinářů z celého světa.

„Myslím, že její úsměv byl nejlepším Ježíšovým darem pro nás všechny, aby lidé při pohledu na něj nežili se zármutkem v srdci a porozuměli radosti a naději vycházející ze srdce, které zakouší lásku k Pánu“ – řekl sestra Mary Prema.

Postulátor kanonizačního procesu, o. Brian Kolodiejchuk, zdůraznil význam souběhu kanonizace Matky Terezy se Svatým rokem milosrdenství. Tato světice – zdůraznil – byla znamením milosrdenství, kamkoli přišla. Ona sama se však také často a pravidelně zpovídala. O. Kolodiejchuk připomněl rovněž zkušenost temnoty, která ji vedla k neustálé „závislosti“ na Božím milosrdenství a zároveň k neustálému prokazování milosrdenství druhým. Matka Tereza řekl „ano“ této temnotě, která byla nesmírným utrpením pro ni, která Boha tak hluboce milovala. Postulátor kanonizačního procesu pak ocitoval pasáž, která ukazuje mystickou hloubku Matky Terezy:

„Zamilovala jsem si tuto temnotu – neboť jsem uvěřila, že je to část, velmi malá část Ježíšovy temnoty a bolesti na zemi. Dnes skutečně pociťuji hlubokou radost nad tím, že Ježíš už nemůže znovu procházet agónií, ale že si přeje procházet jí skrze mne. Více než dříve se mu odevzdávám. Ano, více než kdy dříve mu budu k dispozici.“

V tomto „ano“ Matky Terezy spočívá celá její svatost a celá naše křesťanská víra: všechno co se po nás žádá a všechno, co můžeme učinit. Zbytek udělá Ježíš – dodal o. Koldiejchiuk.

„Můžeme říci, že Matka Tereza je skutečně svatou pro všechny právě proto, že byla schopna sdílet Ježíšovo utrpení, pochopila, že ji Pán zvláštním způsobem miluje. Matka Tereza je tedy skutečně svatou pro všechny, pro chudé, pro bohaté a pro naši dobu, tak těžce ničenou násilím a vyprahlostí srdce, protože ona dokázala ukazovat, že zlo, špatnost, kterou všichni v sobě máme, může být odpuštěna“ – řekl postulátor kanonizačního procesu, o. Brian Kolodiejchuk.

S posledním svědectvím vystoupil na tiskové konferenci Marcilio Haddad Andrino, který přijel z Brazílie spolu se svou ženou Fernandou. Vyprávěl o těžké infekci mozku, která ho zasáhla, a přivedla na práh smrti, kdy mu už lékaři nedávali naději. Prosebná modlitba jeho ženy o přímluvu Matky Terezy mu přinesla náhlé a lékařsky nevysvětlitelné uzdravení.

Pokud jde o mediální pokrytí kanonizace, ředitel vatikánkého tiskového střediska ohlásil některé novinky. Sekretariát pro komunikaci přišel s akcí nazvanou „Byl jsem tam“, která ve spolupráci s Mc360Photo nabídne panoramatické snímky Náměstí sv. Petra ve velmi vysokém rozlišení. Od druhého dne po obřadu dostane každý účastník možnost vyzvětšovat svou tvář uprostřed davu na stránkách www.motherteresasaint.com.
Kanonizaci bude možné sledovat také na internetu: na vatikánské platformě na YouTube, přes Vaticanplayer Vatikánského rozhlasu a na stránkách Ctv.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.