Arcibiskup Becciu: Papeže zarmoutil svazek dvou bývalých řeholnic

10.10.2016 

„Kolik smutku bylo v papežově tváři, když jsem mu přečetl zprávu o dvou „řeholnicích“, nevěstách!“, píše substitut státního sekretariátu Svatého stolce na sociální síti Twitter. Arcibiskup Angelo Becciu (foto) popisuje reakci Svatého otce na článek italského listu La Repubblica ze 7. října, který vypráví o vztahu a pozdějším registrovaném partnerství dvou bývalých řeholnic. Oběma ženám je přes čtyřicet, pocházejí z jižní Itálie a jižní Ameriky, poznaly se při misijní cestě do Guineje Bissau, opustily řeholní společenství a starosta piemontské obce Pinerolo, straník z Hnutí pěti hvězd (Movimento cinque stelle), jim vystrojil svatební obřad. Po zaregistrování partnerství se obě ženy účastnily modlitby s Francem Barberem, někdejším knězem, který byl propuštěn z duchovenského stavu.

Substitut Státního sekretariátu rozhodně nehýří vstupy na sociální sítě, tvrdí deník Avvenire (8.10.2016). Pokud tak učinil, chtěl naznačit papežův zármutek nad piemontskou záležitostí. Obě zmíněné ženy totiž v tisku otevřeně mluví o svém vztahu a dovolávají se papežových slov: „Kdo jsem já, abych soudil?“

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.