Uchovat v paměti komunismus a sílit v odpuštění

7.11.2016 

Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Angelo Amato, v sobotu ve zcela zaplněné skadarské katedrále sv. Štěpána slavil beatifikaci 38 mučedníků komunistického režimu –dračského biskupa Vinçence Prennushiho a 37 druhů, kteří zemřeli v letech 1945-1974. Jsou mezi nimi dva biskupové, 21 diecézních kněží, 7 františkánů, 3 jezuité, jeden seminarista a čtyři laici. Spolu s ním koncelebrovalo několik dalších italských kardinálů a třicítka evropských biskupů.

“Necelé dva měsíce po svatořečení Matky Terezy z Kalkaty, významné dcery vaší země a hrdinské ženy, která zrcadlila milosrdné Boží srdce a stála nablízku každému člověku potřebnému pomoci a útěchy, nám všem blahořečení osmatřiceti albánských mučedníků připomíná, že dobru na zemi neustále brání zlo. Avšak nikoli pronásledovatelé, nýbrž mučedníci jsou ryzími protagonisty dějin.“

zahájil kard. Amato homilii, ve které neopomenul poukázat na některé kruté detaily komunistické zvrhlosti. Přesto, jak zdůraznil, albánští mučedníci vůči svým katanům zaujímali Kristův postoj a naplňovali jej svým jednáním – odpuštěním, silou, vzájemnou věrností a bratrstvím, milosrdenstvím.

“Mučedníci dosvědčují ono nové lidství, které v dějinách nerozsévá války, rozkoly, vraždy nevinných bytostí, nýbrž pokoj, radost a bratrství, a vyvyšuje skutečné vlohy stvořené lidské bytosti ve shodě s Danteho slovy: Žít nemáte, jak žije tupé zvíře, však především dbát poznání a ctností“ (Peklo, zpěv dvacátý sedmý, 118-120)“.

Italský kardinál poděkoval albánským laikům, kteří předávali víru v temných dobách, kdy rodiče křtili děti křesťanskými jmény, byť to bylo zakázáno, vzdělávali je v katechismu, žehnali novomanželům a navštěvovali muzea, aby mohli pohlédnout na kříž a posvátné obrazy. Jak se mají katolíci vyrovnat s touto minulostí?, tázal se kard. Amato.

“Připomeňme si a vezměme za svá slova papeže Františka: „Nezapomínejte na rány, ale nemstěte se. Postupujte vpřed prací v naději na větší budoucnost“ (Homilie v Tiraně, 21.9.2014). Katolík, který se vyrovnává s náboženskou genocidou za komunistické diktatury minulého století, má zaujmout dvojí postoj – pamatovat a odpustit. Památka slouží k tomu, aby v nás posílila Ježíšovu výzvu odpouštět nepřátelům, ba je milovat a modlit za ně. Dědictvím po mučednících nejsou nenávist, zášť a rozpory, nýbrž láska, bratrství a svornost. Dnešní katolíci pamětlivi svých mučedníků mají zahalit pláštěm odpuštění ty, kdo je pronásledovali, týrali a zabíjeli.“

V závěru hlavní celebrant beatifikační liturgie v albánském Skadaru připomenul, že papež František již brzy udělí kardinálský titul o. Ernestu Simonovi. Právě tento budoucí kardinál a kněz skadarské diecéze za mohutného potlesku přinesl k oltáři urnu s ostatky blahoslavených mučedníků. Kardinál Amato citoval jeho reakci na nedávné kardinálské jmenování.

“Jeho první slova zněla: „Tento dar Svatého otce mne ještě více povzbuzuje, abych se jeho jménem stával nástrojem ke spáse duší. Spása je pouze v Kristu a svět dnes nejvyšší měrou potřebuje toto hlásání.“

Blahoslavení albánští mučedníci, orodujte za nás, zakončil kard. Angelo Amato nedělní kázání ve skadarské katedrále, někdejším Paláci sportu albánského komunistického režimu. Třebaže tato katedrála má kapacitu 4 tisíc lidí, nestačila ani zdaleka pojmout věřící, kteří se sjeli z celé Albánie, aby se účastnili této slavnosti.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.