Předseda Papežské akademie pro život k rozšíření zpovědní fakulty

24.11.2016 

Ohlas na apoštolský list papeže Františka Misecordia et Misera zveřejněný u příležitosti uzavření Svatého roku se v mnoha světových médiích redukoval na zprávu o rozšíření fakulty rozhřešovat hřích interrupce na všechny kněze. Vzhledem k tomu, že jde o vnitrocírkevní předpis kanonického práva, mnozí novináři zprávu deformovali na titulky o větší povolnosti církve vůči potratům. Pro Vatikánský rozhlas hovoří arcibiskup Vincenzo Paglia, předseda Papežské akademie pro život a velký kancléř Papežského institutu Jana Pavla II. pro studia o manželství a rodině:

„Pravda je přesně opačná. Rozhřešení totiž předpokládá dialog, uvědomění si svého činu a rozhodnutí neopakovat ho. V tomto smyslu rozšíření této fakulty na všechny kněze znamená poskytnout širší možnost pro toho, kdo tento strašlivý čin udělal, aby pochopil jeho závažnost a mohl změnit život. V tomto smyslu papež – s vědomím závažnosti tohoto činu – chce nabídnout co nejlepší zůsob, jak zabránit jeho opakování. A právě proto, že jde o velice závažný čin, je nezbytné mimořádné Milosrdenství.“

Na toho, kdo se uchýlí k potratu, se podle platného kanonického práva vztahuje exkomunikace latae sententiae, tedy automaticky. Změní se v tom něco?

„Ne. Exkomunikace latae sententiae zůstává tak, jak je, podle Kodexu kanonického práva. V tomto smyslu nedochází k žádné změně pokud jde o pojetí tohoto těžkého hříchu, žádné jeho umenšení. Jde o zaviněnou likvidaci nevinného člověka. Smysl papežského textu spočívá v tom, že chce ukázat, že ten, kdo lituje, i pokud jde o tento velice těžký hřích, najde odpuštění a útočiště v Pánově objetí. Na druhou stramu papež v tomto gestu bere v potaz slabost a dramata mnoha žen, které jsou ponechány sobě samým a jen obtížně dokáží nacházet cestu nejen k tomu, aby neopakovaly to, co učinily, ale také k tomu, aby dokázaly přijmout pomoc v této dramatické situaci, kterou každý potrat v ženách vyvolává.“

Říká arcibiskup Vincenzo Paglia, předseda Papežské akademie pro život.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.