Kardinál Koch: hlavním problémem ekumenismu je absence společného cíle

9.12.2016 

Hlavním problémem ekumenismu je skutečnost, že už nemáme společný cíl. A za této situace nelze učinit další krok – řekl v rozhovoru pro deník La Croix kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Pro překonání tohoto problému, navrhl luteránům přípravu společné deklarace o církvi, eucharistii a duchovní službě.

Kardinál Koch rovněž poznamenal, že rozumí katolíkům, kteří kritizují oslavy 500. výročí reformace, a zopakoval, že je sám považuje nikoli za oslavy, nýbrž za připomínku. Vděčnost za 50 let intenzívního dialogu s luterány je na místě, ale je potřeba také činit pokání za to, co nás rozdělilo. „Reformace nepřinesla obnovu církve, jakou chtěl Luther, ale rozdělení a strašlivé konfesní konflikty, zejména třicetiletou válku,“ zdůrazňuje šéf vatikánského úřadu pro ekumenismus.

Právě končící rok hodnotí kardinál Koch po ekumenické stránce velmi pozitivně. Kromě setkání papeže s moskevským patriarchou a ekumenických slavností v Lundu, přinesl také společnou návštěvu s papeže, konstantinopolského patriarchy a athénského arcibiskupa na Lesbu, všepravoslavný sněm na Krétě, apoštolskou cestu do Arménie a Gruzie či podpis společného katolicko-pravoslavného teologického dokumentu po devíti letech stagnace. Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů nicméně podotýká, že mezi pravoslavnými narůstají výhrady proti ekumenismu. Také proto mnoho delegátů na ortodoxním sněmu chybělo. Ve společné katolicko-pravoslavné komisi dochází k většímu napětí mezi pravoslavnými navzájem než ve vztahu ke katolíkům – prozradil kardinál Koch. Zdůraznil však, že zůstává dobré mysli, protože mnoho pravoslavných biskupů, včetně patriarchů Bartoloměje a Cyrila, je ekumenismu příznivě nakloněno. Nicméně jejich opatrnost a obavy z rozdělení je třeba chápat – řekl kardinál Koch v rozhovoru pro La Croix.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.