Papež napsal katolíkům do Aleppa

3.1.2017 

Papež František napsal syrským katolíkům do nedávno osvobozeného Aleppa. V listě datovaném posledního dne roku 2016 ujišťuje, že je nablízku všem Syřanům zkoušeným válkou a vytrvale se modlí za mír v této zemi. „Jedině Bůh může proměnit zbraně na nástroje smíření, hřmot destrukce na ozvěnu budování a zkušenost bolesti na sílu naděje“ – píše papež, jenž tak reagoval na dopis, který mu zaslali kněží z farnosti sv. Františka z Assisi v Aleppu. Informovali v něm papeže o iniciativě tamějších dětí, které se každou první neděli v měsíci společně modlí za mír. Právě na nedělní bohoslužbě 1. ledna byla v Aleppu přečtena papežova odpověď: „Velmi rád se připojuji k vaší modlitbě a prosím Knížete pokoje, aby se znovu narodil v našich srdcích i domech, ošetřil krvácející rány, uzdravil zraněné duše i těla a vlil naději a sílu do srdcí naplněných smutkem“ – píše papež František. Vybízí obyvatele Aleppa, aby spolu s ním prosili betlémské Dítě, narozené právě na Blízkém východě, aby poselstvím svojí lásky zničilo veškeré nástroje násilí a msty a posílilo budování bezpečnějšího, bratrštějšího a solidárnějšího světa. Sám se pak v závěru svěřuje do modliteb aleppských dětí. List zveřejnila františkánská farnost v Aleppu na svých Facebookových stránkách. Na fotce aleppský farář, otec Ibrahim Alsabagh, s papežovým dopisem.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.