Svatojakubská stezka zaznamenala nový poutní rekord

4.1.2017 

Svatojakubská poutní cesta do Santiaga de Compostela zaznamenala v minulém roce nový rekord, co se týče počtu poutníků. Jak sdělila poutní kancelář při bazilice sv. Jakuba, vloni získalo listinu poutníka celkem 278 041 lidí. Tím byl překonán dosavadní rekord z roku 2010, kdy ke hrobu svatého apoštola Jakuba přišlo 272 412 poutníků. Podle údajů ze severošpanělského poutního místa mezi přichozími vedou pochopitelně Španělé, následováni Italy a Němci. Potvrzení o vykonané pouti získávají všichni, kteří v průkazu poutníka doloží, že ušli nejméně sto posledních kilometrů svatojakubské stezky pěšky, anebo ujeli dvě stě kilometrů na kole.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.