Zemřel někdejší osobní sekretář kardinála Ottavianiho, kardinál Agustoni

14.1.2017 

Ve věku 94 let včera zemřel švýcarský kardinál Gilberto Agustoni. Tento emeritní prefekt Nejvyššího tribunálu apoštolské signatury se narodil v basilejské diecézi 26. července 1922. Na kněze byl vysvěcen v roce 1946 v Luganu. O čtyři léta později odešel do Říma, aby se stal osobním sekretářem kardinála Ottavianiho, který tehdy působil na Kongregaci svatého uficia, dnes nazývané „pro nauku víry“. Po ukončení právnických studií na Lateránské univerzitě se podílel na pokoncilní liturgické obnově.

Od 70. let působil Gilberto Agustoni v tribunálu Římské roty . V roce 1986 byl jmenován sekretářem Kongregace pro klérus a zároveň také arcibiskupem. Z tohoto titulu se podílel na vypracování apoštolské konstituce Pastor Bonus a Řádu římské kurie (Regolamento della Curia romana) , který částečně představuje jeho praktickou aplikaci.

V roce 1991 byl arcibiskup Agustoni jmenován členem Nejvyššího tribunálu apoštolské signatury a o čtyři léta později jej Jan Pavel II. pověřil jeho vedením. Krátce nato následovala také kardinálská nominace. Prefektem apoštolské signatury zůstal kardinál Agustoni do října roku 1998. Pohřebním obřadům kardinála Gilberta Agustoniho bude v úterý 17. ledna v 10 hodin předsedat ve Vatikánské bazilice kardinál Angelo Sodano.

Kardinálské kolégium nyní čítá 226 členů, z toho 120 voličů. Právo účastnit se konkláve má v této chvíli 22 kardinálů jmenovaných Janem Pavlem II., 54 jmenovaných Benediktem XVI. a 44 jmenovaných Františkem.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.