Kardinál Koch o reformaci: Lutherovým cílem nebylo rozdělení církve

18.1.2017 

Začínající Týden modliteb za jednotu křesťanů a svou cestu do švédského Lundu u příležitosti 500. výročí reformace připomněl papež František v pozdravu německojazyčným poutníkům. Těmto událostem se věnuje také rozsáhlý článek v dnešním čísle deníku Ossservatore Romano (18. 1.). Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Kurt Koch, v něm píše, že papežova připomínka začátku reformace po boku nejvyšších představitelů Světové luteránské federace byla mnohými přijata s vděčností, ale setkala se také s kritikou na obou stranách. Někteří katolíci v tom viděli posouvání katolicismu směrem k protestantismu a naopak na luteránské straně zazněly hlasy o „zradě reformace“.

Šéf vatikánského úřadu pro ekumenismus poukazuje na to, že společné oslavy tohoto výročí bez triumfalismu, ale v poslušném naslouchání Božímu slovu, postuloval už Benedikt XVI. Švýcarský kardinál připomíná, že dnes, v epoše ekumenického dialogu a díky lepším historickým znalostem doby reformace můžeme značně lépe uchopit vystoupení Luthera, který toužil po reformě církve v duchu evangelia, a nikoli po jejím rozdělení, k němuž došlo pod vlivem politických činitelů. Objevujeme nyní Lutherovu zakořeněnost v katolickém myšlení, aniž bychom zároveň popírali stíny jeho života a díla – píše kardinál Koch.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.