Zvolen nový prelát Opus Dei

24.1.2017 

Papež František potvrdil včerejší volbu nového preláta Opus Dei. Mons. Fernando Ocáriz vystřídá v tomto úřadu mons. Javiera Echevarríu, který zemřel loni 12. prosince. Nový nejvyšší představený této personální prelatury se narodil před 72 lety v Paříži, ve španělské rodině, která utekla ze země v době občanské války. Doposud působil jako pomocný vikář prelatury. Nyní se stává třetím nástupcem sv. Josémaríy Escrivy.

Mons. Ocáriz vystudoval fyziku na Barcelonské univerzitě. Teologická studia pak absolvoval na Papežské lateránské univerzitě a završil doktorátem na Navarrské univerzitě v roce 1971, kdy byl také vysvěcen na kněze. V prvních letech kněžské služby se věnoval zejména pastoraci vysokoškolských studentů.

Ve Vatikánu je poradcem Kongregace pro nauku víry (od 1986) a dalších úřadů římské kurie: Kongregace pro klérus (od 2003) a Papežské rady pro novou evangelizaci (od 2011). Je rovněž členem Papežské teologické akademie (od 1989). V osmdesátých letech byl jedním ze zakládajících učitelů dnešní Papežské univerzity Santa Croce, na níž posléze působil jako řádný profesor fundamentální teologie. Mezi jeho publikacemi najdeme tituly z kristologie, ale také filosofické práce.

Nově zvolený prelát Opus Dei navrhne v příštích dnech kongresu prelatury jména svých vikářů a členů nových rad, kteří mu budou asistovat v příštích osmi letech.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.