Krev dnešních mučedníků ať je setbou budoucí jednoty

27.1.2017 

Papež František dnes v Klementinském sále Apoštolského paláce přijal třicetičlennou smíšenou mezinárodní komisi pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi. Komise jednala počtrnácté od svého vzniku v roce 2003 a zamýšlela se nad povahou svátostí – zatímco vloni to byl křest, letos se věnovala historickým, teologickým a ekleziologickým aspektům eucharistie. Papež však obrátil pozornost k aktuálnímu dění ve východních pravoslavných církvích, které jsou denně svědky násilí, páchaného fundamentalistickým extrémismem.

„Jsme si vědomi toho, že se tyto situace (…) snáze šíří v kontextech chudoby, nespravedlnosti a společenské exkluze a že na vině jsou častokrát vnější dílčí zájmy a předchozí konflikty. Jejich vinou vznikly bídné životní podmínky, kulturní a duchovní poušť, ve kterých se snáze manipuluje s nenávistí a podněcuje se k ní. Vaše církve jsou povolány, aby zasévaly svornost, opětovně budovaly naději a přinášely útěchu v pokoji, který pochází od Pána. Žádá se po nás, abychom tento pokoj společně dávali raněnénu a trýzněnému světu.“

Papež opětovně ujistil o modlitbě za ukončení konfliktů a za Boží blízkost zkoušeným národům. Zejména vzpomenul na všechny věřící, včetně biskupů, kněží a řeholníků, kteří se stali obětí únosu anebo upadli do otroctví.

„Kéž mohou křesťanská společenství nalézt pevnou oporu v přímluvě a vzoru mnoha našich mučedníků a světců, kteří statečně dosvědčili Krista a dosáhli plné jednoty. A my, na co čekáme?. Odhalují nám jádro naší víry, kterým není hlásání všeobecného míru a smíření, nýbrž spočívá v Kristu samém, ukřižovaném a zmrtvýchvstalém. „Jen on je náš pokoj a naše smíření“ (srov. Ef 2,14; 2 Kor 5,18). Jako jeho učedníci jsme povoláni, abychom v křesťanské síle všude vydávali svědectví o jeho pokorné lásce, která usmiřuje člověka každé doby.“

K tajemství Ježíšovy smrti a jeho zmrtvýchvstání se máme vztahovat také na naší cestě k plné jednotě mezi církvemi, zdůraznil papež František.

„Stejně jako byla v prvotní církvi krev mučedníků setbou nových křesťanů, ať je krev mnoha dnešních mučedníků setbou jednoty mezi věřícími, znamením a nástrojem budoucnosti, prožívané ve společenství a pokoji.“

Děkuji vám, drazí bratři, že pracujete právě s tímto cílem, loučil se papež s komisí pro teologický dialog katolické církve s východními pravoslavnými církvemi.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.