Papež k atentátu v Quebecku: Křesťané a muslimové sjednoceni v modlitbě

30.1.2017 

Dnešní ranní liturgie v Domě sv. Marty se účastnil také quebecký arcibiskup, kard. Gérald Cyprien LaCroix, který v těchto dnech navštívil Řím. Po mši svaté s ním papež František mluvil v souvislosti s nedělním útokem na mešitu v Quebecku a ujistil ho, že se modlí za jeho oběti. Svatý otec zdůraznil, že v tuto chvíli je důležité, aby se křesťané a muslimové spojili v modlitbě. Kardinál LaCroix ihned po krátké papežské audienci odjel do Kanady.

Soustrastný telegram quebeckému metropolitovi jménem Svatého otce podepsal kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Podle jeho slov svěřuje papež Božímu milosrdenství všechny lidi, kteří při atentátu ztratili život a připojuje se k modlitbě za jejich rodinné příslušníky. Vyjadřuje hluboké sympatie jejich rodinám a žehná jim, stejně jako všem záchranářům, a prosí Pána, aby je utěšil a posílil. Svatý otec důrazně odsuzuje nový násilný čin, který vyvolal veliké utrpení, a prosí Boha za dar vzájemné úcty a pokoje, stojí v kondolenčním telegramu.

Zármutek nad útokem proti muslimským věřícím, kteří se shromáždili k modlitbě, projevila také Papežská rada pro mezináboženský dialog. Tímto nesmyslným gestem byla narušena posvátnost lidského života a úcta, kterou jsme povinováni vůči modlícímu se společenství. Papežská rada vyslovuje solidaritu kanadským muslimům a ujišťuje o modlitbě za oběti útoku a jejich rodiny.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.