Svatý otec: Nezaměstnanost mládeže je nedůstojná a nespravedlivá

8.2.2017 

„Církev a práce – jaká budoucnost se otevírá před mladými lidmi z jižní Itálie?“ – nad tímto tématem se zamýšlejí biskupové a pastorační pracovníci z diecézí jihoitalských krajů Kampánie, Apulie, Bazilikáta, Kalábrie, Sicílie a Sardínie. Setkali se na dvoudenní schůzce (8.-9.2.) v Neapoli, aby se pokusili jihoitalské mládeži dodat naději a zárověň navrhli konkrétní způsoby řešení. „Jako biskupové a církevní společenství nemáme žádné zázračné recepty na tak složité a v jistém smyslu globalizované otázky“, vysvětlil kard. Crescenzio Sepe na okraj setkání, „avšak s rostoucím znepokojením vnímáme potřebu postavit se na stranu mladých lidí, kteří jsou budoucností našich krajů a celé země“.

Nejnovější šetření dávají neapolskému arcibiskupovi za pravdu – podle Italského národního statistického úřadu (ISTAT) bylo k 31.prosinci loňského roku bez práce více než čtyřicet procent (40,1%) mladých lidí ve věku 15-24 let, přičemž v jihoitalských krajích je stav zaměstnanosti této věkové kategorie horší než ve Španělsku a Řecku. Jak vyplývá z průzkumu katolického Institutu Toniolo (2015), téměř 85% mladých lidí je ochotno vystěhovat se z jižní Itálie, jen aby našli práci. Za posledních deset let tak kvůli odlivu talentované mládeže do severských akademických pracovišť jihoitalské kraje přišly o více než 3 miliardy euro v investicích do lidského kapitálu a 2,5 miliardy euro na daních.

K nelehké situaci umělecky i přírodně bohatých krajů, které jsou však zatíženy každodenním přílivem migrantů a s výjimkou Sardínie také působením kriminálních mafiózních spolků, se vyslovil rovněž papež František. Jeho pozdravný telegram přečetl neapolský kardinál Sepe v úvodu setkání. Svatý otec připomíná, že otázka zaměstnanosti vždy předpokládá zájem o důstojnost člověka. Z toho důvodu se společnost, která novým generacím neposkytuje dostatečné pracovní příležitosti, nemůže označovat za spravedlivou. Pokud si člověk nevydělá na chléb, pozbývá důstojnosti. Stojíme tu před velkým dramatem naší doby, jež se dotýká zejména mladých lidí, kteří bez práce nemají žádná východiska a mohou se stát snadnou kořistí zločineckých organizací, konstatuje dále papežské poselství. Petrův nástupce vyslovuje přání, aby místní církve spolu se státními institucemi usilovně hledaly vhodná řešení stále rozšířenějších jevů mládežnické nezaměstnanosti a nelegální práce a poskytovaly odpověď na drama mnohých pracujících, kteří jsou vykořisťováni v důsledku lačné mentality, dbající pouze na peníze, prospěch a zisk na úkor člověka. V závěru poselství papež prosí o modlitbu za svůj úřad a žehná všem účastníkům mezidiecézního setkání, které předchází podzimnímu Sociálnímu týdnu italské církve v sardinském Cagliari.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2019 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.