Papež podepsal dekret o mučednictví slovenského salesiána Tita Zemana

27.2.2017 

Vatikán. Při dnešní ranní audienci prefekta Kongregace pro svatořečení, kardinála Angela Amata, schválil papež František osm dekretů, které otevírají cestu k blahořečení. Je mezi nimi také dekret o mučednictví Božího služebníka Tita Zemana (1915-1969), slovenského kněze z kongregace salesiánů (foto). P. Titus byl vysvěcen na kněze v roce 1940. Po nástupu komunistického režimu bojoval proti odsouvání křížů ze školních tříd a byl za to vyloučen ze školství. Když vláda zrušila mužské řeholní řády, zorganizoval dvě tajné výpravy seminaristů za hranice, aby mohli pokračovat ve formaci v Turíně. Díky němu odešlo do Itálie více než 60 mladých salesiánů. Při třetím pokusu byl v roce 1951 zadržen, mučen a odsouzen k 25 letům vězení. P. Zeman byl mučen a prošel nejtěžšími komunistickými kriminály (Ilava, Mírov, Jáchymov, Leopoldov a Valdice). Podmínečně byl propuštěn v březnu roku 1964 a o pět let později zemřel na selhání srdce.

Zbývajících sedm dekretů potvrzuje heroické ctnosti stejného počtu Božích služebníků. Jsou to: P. Octavio Ortiz Arrieta (1878-1958), první peruánský salesiánský kněz a později biskup diecéze Chachapoyas, kde zemřel roku 1957 v pověsti svatosti, s níž v duchu hesla Dona Boska „Dej mi duše“, které přijal biskupské heslo, rozséval evangelium v odlehlých vesničkách své nesmírně rozlehlé diecéze.
Diecézní kněz veronské diecéze, Antonio Provolo (1801-1842), který v 2. čtvrtině 19. století založil Společnost P. Marie pro výchovu a vzdělání hluchoněmých a dal podnět k založení stejnojmenné řeholní kongregace.
Mexický jezuita, o. Antonio Repiso Martínez de Orbe (1856-1929), který v roce 1900 založil řeholní kongregaci sester Božského Pastýře a vydal svědectví osobní statečnosti, s níž 27 let snášel utrpení způsobené zhoubným nádorem.

Další čtyři Boží služebníci prožili celý svůj život v minulém století:
Španělská řeholnice María de las Mercedes Cabezas Terrero (1911-1993), zakladatelka řeholního institutu misijních dělnic nejsvětějšího Srdce Ježíšova, zemřela v roce 1993
Sestra Lucia od P. Marie Neposkvrněné (1909-1954) z kongregace služebnic milosrdné lásky (Ancelle della Cartà) ,občanským jménem Maria Ripamonty z italského města Brescia, kde prožila celý svůj život.

A konečně poslední dva dekrety se týkaly laiků, v obou případech lékařů.
Španěl Pedro Herrero Rubio, který zemřel v roce 1978 v 74 letech byl pediatrem. Pečoval o chudé a pravidelně se účastnil noční adorace Nejsvětější svátosti.
Italský lékař Vittorio Trancanelli byl chirurg a otec rodiny. Se svou ženou se starali nejen o vlastního syna, ale také o mnoho dalších dětí, mezi nimiž byly i postižení. Zemřel v roce 1998 v 54 letech.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.