O růstu víry v kněžském životě mluvil římský biskup na setkání se svými faráři

2.3.2017 

Neformální setkání římského biskupa s jeho faráři, které se koná tradičně na začátku postní doby, se letos stejně jako loni uskutečnilo v bazilice sv. Jana na Lateránu. Téměř tři hodiny věnoval papež František asi třem stům farářů římské diecéze. Nejprve se posadil do zpovědnice a nabídl tak přítomným kněžím možnost přistoupit ke svátosti smíření, čehož během hodiny patnáct z nich využilo.
V druhé části tohoto setkání pak Petrův nástupce pronesl obsáhlou meditaci nazvanou Růst víry v kněžském životě, která byla pro přítomné připravena také v brožovaném vydání a to spolu s další knihou Nebát se odpouštět, která obsahuje rozhovor italského publicisty Andrea Tornielliho s kapucínským zpovědníkem v Buenos Aires otcem Luisem Dri, na kterého se papež František ve svých promluvách již vícekrát odvolával. Obě publikace věnoval římský biskup svým kněžím jako námět k rozjímání během postní doby.

Pronikavá meditace o růstu víry se týká především postavy Šimona Petra a podává neotřelý pohled na zásadní otázky života víry. Vybíráme úryvek ze závěrečné pasáže:

Pokušení je v životě Šimona Petra neustále přítomné. On nám v první osobě ukazuje, jak víra roste vyznáním a přijímáním zkoušek. A ukazuje rovněž, že samotný hřích se stává součástí pokroku víry. Petr se dopustil nejhoršího hříchu – zapřel Pána – a přesto se stal papežem. Pro kněze je důležité umět zařadit svá pokušení a svoje hříchy do této Ježíšovy modlitby za to, aby nezanikla naše víra, nýbrž uzrála a sloužila k posílení víry těch, kteří jsou nám svěřeni.
Rád opakuji, že kněz či biskup, který nevnímá, že je hříšník, nezpovídá se a uzavírá se do sebe, neroste ve víře. Je však zapotřebí mít se na pozoru, aby vyznání a rozlišování vlastních pokušení obsahovalo a bralo na vědomí ten pastorační smysl, který jim chce dát Pán.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy meditace je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.