Arcibiskup Jurkovič: stav náboženské svobody ve světě se neustále zhoršuje

9.3.2017 

Přestože usilujeme o podporu a upevňování základního lidského práva na náboženskou svobodu, v mnoha částech světa jsme svědky stálého zhoršování situace nebo dokonce přímých útoků na toto nezcizitelné právo – řekl stálý pozorovatel Svatého stolce při úřadech OSN v Ženevě na setkání (7. března) doprovázející 34. zasedání Rady pro lidská práva. Zorganizoval jej společně Svatý stolec, Ruská federace, Arménie a Libanon a téma znělo: „Vzájemná úcta a pokojné soužití jako podmínka mezináboženského míru a stability,“ s podtitulem „Podpora pro křesťany a další komunity“.

Arcibiskup Ivan Jurkovič zdůraznil, že volba náboženství i jeho praktikování nesmí podléhat žádným nátlakům. Poznamenal rovněž, že situace náboženské svobody v dnešním světě je šokující, zejména vzhledem k bezprecedentnímu počtu násilných aktů vůči křesťanům a jiným náboženským komunitám. V posledních letech musely miliony lidí opustit rodnou zemi, často kvůli konfliktům. Mnoho křesťanských kostelů i svatyň jiných náboženství bylo zničeno. Představitel Svatého stolce vyjádřil hluboké znepokojení nad situací vyznavačů Krista na Blízkém východě, jak jej formulovalo už před dvěma lety společné prohlášení 28. zasedání Rady lidských práv OSN. Citoval také výrok papeže Františka, že v dnešní době je více křesťanských mučedníků, než v prvních křesťanských staletích. Vatikánský diplomat poukázal také na to, že náboženská svoboda se nesmí omezovat na kult a privátní sféru, nýbrž zahrnuje také uplatňování morálních zásad vyplývajících z vyznávaného náboženství ve veřejném životě. Má vést k rozvoji vzájemné úcty mezi různými vyznáními a jejich zdravé spolupráci se státem bez zaměňování rolí a antagonismu – řekl arcibiskup Jurkovič.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.