Arcibiskup Pizzaballa: mezináboženský dialog se nesmí redukovat na slogany o míru

25.5.2017 

„Skutečnost, že politika začíná chápat význam mezináboženského dialogu jako podstatného prvku středozemní mozaiky, je důležitý a pozitivní krok,“ říká apoštolský administrátor latinského patriarchátu v Jeruzalémě v komentáři k návštěvě prezidenta Spojených států amerických. První Trumpova zahraniční cesta poukázala na nutnost dialogu mezi muslimy, židy a křesťany, jako nástroje k řešení dramatu zemí středozemní oblasti. Arcibiskup Pierbattista Pizzaballa poznamenal, že v minulosti byly náboženské otázky ponechávány stranou, protože se v nich spatřovaly příčiny konfliktů. I kdyby to částečně byla pravda, právě proto je důležité obohatit dialog o náboženský kontext, dodal.
Zdůraznil také, že náboženský dialog nelze redukovat na jakési deklarace, na slogany o míru, které se netýkají života. „Pokud se mezináboženský dialog nedovolává konkrétního života věřících a jejich problémů, stává se heslem, které je nepotřebné – ba ještě hůř – stává se iritujícím.“ Pokud jde o stále diskutovaný status Jeruzalém, arcibiskup Pierbattista Pizzaballa vyjádřil přesvědčení, že křesťané by měli více mluvit o významu jejich přítomnosti v tomto městě, protože pozemský Jeruzalém je důležitý pro ně a pro jejich víru.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.