Papež František: Neomezovat roli žen pouze na „ženská témata“

9.6.2017 

Role ženy jako vychovatelky k univerzálnímu bratrství je dnes bohužel zamlžena a často není uznávána – řekl papež František v promluvě k členům Papežské rady pro mezináboženský dialog. Na jejím dnes zakončeném plenárním zasedání se diskutovalo právě na toto téma. Papež se zastavil u trojice jeho aspektů – docenění role ženy, výchovy k bratrství a dialogu.
Kde mají ženy možnost předávat v plnosti své dary celé komunitě, společnost se mění v pozitivním smyslu. Větší přítomnost žen ve všech sférách sociálního ekonomického a politické života je blahodárná na místní, národní, mezinárodní i církevní úrovni, konstatoval Svatý otec.

„Ženy mají plné právo vstupovat aktivně do všech oblastí a tam, kde je to nutné, je třeba jejich právo potvrzovat a chránit také legislativními nástroji. Jde o to, aby se rozšířil prostor pro výraznější zastoupení žen.“

Papež připomíná, že v mnoha oblastech vykonávají ženy své každodenní povolání s nasazení a často až heroickou odvahou. Kompetence dokáží spojovat se svojí zkušeností mateřství a výchovy. Právě v oblasti výchovy a vzdělání je role žen nedocenitelná.

„Ženy, díky svému vnitřnímu spojením s tajemství života, mohou učinit mnohé pro šíření ducha bratrství, ve své péči o zachování života a přesvědčení, že láska je jedinou silou, která může učinit svět obyvatelným pro všechny.“

Právě ženy často doprovázejí nejslabší členy rodiny i společnosti, oběti konfliktů i každodenních obtíží a ze své přirozenosti jsou schopné překonávat kulturu odpisu, dodal František. Pro mezináboženský dialog pak je důležitá jejich schopnost v úctě navazovat přátelské vztahy:

„Ženy jsou, často více než muži, zapojeni do „dialogu života“ v mezináboženském rámci a tak přispívají k lepšímu porozumění úkolům, které před nás staví multikulturní společnost. Ženy se však mohou také plně angažovat na úrovni náboženské zkušenosti a na teologické úrovni. Mnoho žen je dobře připraveno pro setkání v rámci mezináboženského dialogu na nejvyšší úrovni – nejen za katolickou stranu. Znamená to, že přínos žen nemá být omezen na „ženská“ témata nebo pouze na setkání mezi ženami. Dialog je cestou, kterou musejí ženy a muži kráčet společně.“

řekl papež František. Na závěr audience pro členy Papežské rady pro mezináboženský dialog ještě připomněl, že mezi charakteristické ženské rysy patří schopnost naslouchat, přijímat a otevřeně přistupovat k druhým, což jsou kvality pro dialog obzvláště významné.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.