Světové společenství reformovaných církví podepíše deklaraci o ospravedlnění

3.7.2017 

Světové společenství reformovaných církví připojí svůj podpis ke Společnému prohlášení k nauce o ospravedlnění. Ceremonie, považovaná za důležitý krok směřující k jednotě křesťanů, se odehraje tuto středu (5. července) v německém Wittenbergu. Deklaraci v roce 1999 stvrdili podpisem zástupci katolické a luteránské církve a v roce 2006 se k ní připojili také metodisté. Delegaci Svatého stolce do Wittenbergu povede biskup Brian Farrell, sekretář Papežské rady pro jednotu křesťanů. Požádali jsme ho, aby pro posluchače Vatikánského rozhlasu vysvětlil význam této deklarace:

„Jedním z hlavních problémů v 16. století bylo teologické a duchovní chápání toho, jak se spása přinesená Kristem uskutečňuje v životě člověka. Bylo to předmětem mnoha sporů, které můžeme zjednodušit jako spor o to, zda jsme spaseni skrze milost nebo skrze dobré skutky. V rámci ekumenického procesu jsme my, katolíci, s luterány a později také s metodisty, dospěli k závěru, že tento problém chápeme stejným způsobem: že totiž jsme spaseni skrze milost, ale že to zároveň vyžaduje, abychom prokazovali svůj vztah k Bohu v dobrých skutcích. Nyní další reformované církve, kterých je na světě velmi mnoho, po určitém rozlišovacím procesu rozhodly, že se k tomuto zásadnímu učení připojí. Znamená to tedy, že katolická církev a většina historických protestantských církví se nyní na tomto zásadně důležitém učení shodují, že všichni stejně chápeme podstatu toho, co znamená ospravedlnění. Máme tedy nyní daleko silnější základ, na kterém můžeme budovat naše duchovní i eklesiální vztahy.“

Co tento krok může přinést pro další vývoj ekumenických vztahů?

„Je to obrovský krok. Papež Benedikt nazval deklaraci o ospravedlnění „milníkem“ v ekumenických vztazích. Nyní ji budeme sdílet také s dalšími. Kardinál Ratzinger umožnil vznik této deklarace, velmi přesně rozuměl, co obnáší, a když ji nazval milníkem, znamená to, že je skutečně velkým krokem v ekumenických vztazích.“

Reformované církve při této příležitosti chtějí položit zvláštní důraz také na otázku spravedlnosti a jejího vztahu k ospravedlnění.

„Reformované církve chtějí zdůraznil, že jsme-li ospravedlněni milostí, máme z toho plynoucí odpovědnost vnášet tuto milost do reálného, viditelného světa, a to prostřednictvím boje za spravedlnost. Přejí si, abychom pochopili, že bezprostředním projevem podpisu této deklarace má být hlubší úsilí o spravedlnost ve světě. Shrnuli své úsilí do tří oblastí: úsilí o ekonomickou spravedlnost, ekologickou spravedlnost a rovnost mezi pohlavími. V podstatě ve všech těchto tématech s nimi souhlasíme, jsou už velmi dlouho součástí učení církve. Věříme tedy, že nyní budeme mít na všech úrovních lepší příležitost pracovat společně a nikoliv izolovaně, každá církev po svém. Nyní budeme mít tedy lepší teologický vhled, který nám doufejme pomůže lépe pracovat společně.“

Říká biskup Brian Farrell, sekretář Papežské rady pro jednotu křesťanů. Připomeňme, že společné prohlášení k nauce o ospravedlnění podepsala 31. října 1999 v Augsburgu Římskokatolická církev a Světová luteránská federace. Datum bylo zvoleno právě jako připomínka dne, kdy Luther vyvěsil svých 95 tezí proti odpustkům. Tentokrát bude tento počáteční akt reformace připomínat místo konání ceremonie - Wittenberg.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.