Od počátku roku bylo ve světě zavražděno devět kněží

29.7.2017 

Kolumbijská biskupská konference a diecéze Santa Rosa de Osos krátkým tiskovým prohlášením odsuzují vraždu jedenatřicetiletého kněze, otce Diomera Elivere Chavarría Péreze (foto), z lokality Puerto Valdivia v departmentu Antioquia. Tělo mladého muže, který přijal kněžské svěcení před pěti lety, bylo nalezeno v oblasti, ve které je aktivní Národní osvobozenecká armáda (ELN), skupina vedoucí mírová jednání s kolumbijskou vládou v Ekvadoru. Věřící z farnosti Raudal očekávali, že jejich farář bude sloužit mši svatou ve čtvrtek ráno, když se ale nedostavil, vydali se jej hledat. Zpráva o smrti otce Diomera se rozšířila až po 24 hodinách, protože pro bezpečnostní síly bylo složité vstoupit na místo zločinu, kontrolované guerillovou skupinou. „Obracíme se k Pánu, aby přijal našeho kněze v Otcově domě, prosíme za obrácení vrahů a odmítáme jakoukoli formu násilí, útočící na život a lidskou důstojnost“, sdělil mons. Jorge Alberto Ossa Sotto, biskup kolumbijské diecéze Santa Rosa de Osos. Dodejme, že od počátku tohoto roku zemřelo násilnou smrtí dvanáct pastoračních pracovníků – devět kněží, jihosúdánský katechista, polská laická dobrovolnice v Bolívii a laický kostelník v Nigérii.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.