Papež: Boží přítomnost je silnější než zlo

21.8.2017 

Svatý otec si přeje, aby vztahy katolíků k valdenským a metodistickým církevním společenstvím nebyly jen formální a korektní, ale opravdu bratrské a živé. Papež to píše v dopise zaslaném účastníkům synody zmíněného italského evangelického společenství v Torre Pellice, poblíž Turínu. V listě připomíná na letošek připadající 500. výročí Reformace, z jejíhož proudu vznikli také nynější valdenští a metodisté, kteří jsou členy Světového společenství reformovaných církví. Papež František v úvodu listu připomíná svoji návštěvu v dějišti konání jejich synody před dvěma roky(foto) a vyjadřuje přání, aby její účastníky „oživovala radost z toho, že stojí tváří v tvář Kristu. Jeho pohled, kterým se k nám obrací – píše František - je pramenem našeho pokoje, neboť nám dává pocítit, že jsme milovanými dětmi Otce a umožňuje nám nově vidět druhé, svět i dějiny. Právě tento pohled má osvěcovat naše vztahy – píše papež – aby nebyly pouze formální a korektní, nýbrž bratrské a živé. Dobrý Pastýř chce, abychom kráčeli společně a svým pohledem objímá nás všechny, svoje učedníky, po jejichž jednotě touží. Je velice důležité – čteme dále v papežově listu – abychom kráčeli k plné jednotě s nadějí, která považuje Boží přítomnost za silnější než zlo. Důležité je to právě dnes, ve světě poznamenaném násilím a strachem, zraněními a lhostejností, kde sobectví utvrzující se na úkor druhých zatemňuje jednoduchou krásu přijetí, sdílení a lásky. Naše křesťanské svědectví nesmí podlehnout logice tohoto světa: společně si pomáhejme přijímat rozhodnutí žít logikou Kristovou!“ – píše papež František italským valdenským a metodistickým církevním společenstvím shromážděným na synodě a prosí je v závěru, aby se modlili za něho a za všechny bratry a sestry.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.