Bl. Alois Guanella ? otec postižených dětí

30.10.2004 

K cestě ve stopách bl. Aloise Guanelly, povzbudil Svatý otec poutníky z komunit založených tímto světcem. Přijeli do Říma oslavit sté výročí přítomnosti díla bl. Aloise ve Věčném Městě.

Alois Guanella se narodil před polovinou 19. století na severu Itálie. Jako diecézní kněz se věnoval práci s dětmi a mládeží a pomoci nemocným a trpícím. S tím cílem založil společnosti Dcer P. Marie od Boží Prozřetelnosti a Služebníky milosrdenství. Jeho dílo se rychle rozšířilo v řadě italských měst i v zahraničí. P. Guanella věnoval péči zejména psychicky i fyzicky postiženým dětem, což v té době bylo velkou novinkou. V této práci dosud pokračuje jeho řeholní rodina.

zemřel roku 1915. Před 40-ti lety jej beatifikoval papež Pavel VI. Služebníci milosrdenství v současnosti působí v 19-ti zemích světa a Dcery Panny Marie ve 14 zemích. Obě kongregace vedou střediska pro rehabilitaci a sociální integraci postižených dětí i dospělých.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.