Německo-polské vztahy znovu na stole

30.9.2017 

K citlivému zacházení se sousedy vybízejí němečtí biskupové v závěrečném dokumentu ze svého podzimního plenárního zasedání. Kromě řady pastoračních otázek jednali ve Fuldě, při hrobu patrona Německa sv. Bonifáce, kde se tradičně scházejí, také o otázce polsko-německých vztahů. Z Berlína telefonuje korespondent RV, Tomasz Kycia:

„Němečtí biskupové se připojili k nedávnému apelu polských biskupů a rovněž prosí, aby smíření mezi oběma národy nebylo promarněno. V závěrečném dokumentu píší, že „zejména nyní, kdy se i v Německu těší většímu zájmu nacionalistické a antievropské ideologie, německý episkopát s o to větší rozhodností podporuje dílo polsko-německého smíření“.
Němečtí biskupové se na svém čtyřdenním zasedání zabývali také encyklikou Laudato si´a z ní plynoucími závazky k ochraně životního prostředí. Poděkovali také za pomoc pro uprchlíky, ve které se angažuje více než 100 tisíc katolíků. Dalším z témat byly přípravy na plánovanou synodu o mládeži. Biskupové vybízejí k vyplňování ankety, která poslouží k přípravě pracovních dokumentů. S odkazem na apoštolskou exhortaci Pavla VI. Evangelii nuntiandi chtějí němečtí biskupové s větší intenzitou hlásat Radostnou zprávu ve své zemi. První kroky podnikli už během plenárního zasedání. Více než 40 tisíc výtisků Písma Svatého bylo rozesláno do všech německých věznic. Plenární zasedání skončilo ve slavnostních tónech. Němečtí biskupové totiž právě oslavili 150 let existence konference episkopátu.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.