Papež k poutníkům ze Sri Lanky: slony podél cest vám oplatit nemohu

13.10.2017 

Papež František dnes v Konzistorním sále apoštolského paláce pozdravil členy organizačního výboru, který v lednu 2015 připravoval jeho návštěvu na Sri Lance, a nyní přijeli do Říma na pouť se svými rodinami.

„Jakkoliv bych si přál, aby se naši hosté cítili jako doma, nemohu vám oplatit přivítání čtyřiceti slonů, kteří mne zdravili cestou z letiště do města Kolomba!“ – k všeobecnému veselí zažertoval papež František.
Na svou návštěvu Sri Lanky zavzpomínal jako na zvláštní dar, ve chvíli, kdy země po mnoha letech konfliktů bojovala o smíření a uzdravení ran.

„Hluboce na mne zapůsobil velký počet vašich spoluobčanů ze všech náboženství a kultur, kteří mne přišli pozdravit na letiště nebo stáli podél cesty do Kolomba. Stejně mi v mysli utkvěla překrásná a jímavá slavnost kanonizace sv. Josepha Vaze, velkého misionáře „Perly Indického oceánu“, jež byla bezpochyby vyvrcholením času stráveného mezi vámi, stejně jako velký zástup shromážděný v modlitbě kolem Poutního místa Naší Paní z Madhu, symbolu ochrany a smíření na Sri Lance.“

Svatý otec vyjádřil organizátorům tehdejší návštěvy vděčnost za vynaložený čas a energii a poděkoval jejich rodinám za podporu a pochopení. Vaše návštěva s sebou přináší záchvěv vůní Sri Lanky a spolu s ní připomíná množství Božích milostí, kterých se nám společně dostalo ve vaší zemi – zakončil papež František a svěřil své celý tento národ přímluvě jeho patronce, P. Marii z Madhu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.