Kardinál Sarah přednášel pro kongres hnutí „Europa Christi“

24.10.2017 

Hlavní město Polska se stalo po Čenstochové a Lodži posledním městem, které hostilo Mezinárodní kongres hnutí „Europa Christi“. Na jeho včerejším zasedání v polském Senátu vystoupil kardinál Robert Sarah s přednáškou na téma současných forem kolonialismu. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti poznamenal, že Asie a Afrika se opět stávají koloniemi podřízenými Západu. A to v novém smyslu – západní civilizace se v nich snaží vybudovat svět založený na konzumu a závislý na nejnovějších technických výdobytcích.

„Vybízím všechny křesťany, všechny muže a ženy dobré vůle i politiky k tomu, aby zachránili tradiční model rodiny. Je třeba jej hájit, aby nezanik, aby se mu naopak dostalo podpory a aby mohl nadále trvat, protože slouží lidskosti a slouží našim společnostem,“ řekl kardinál Sarah.

Na závěrečném zasedání kongresu byl schválen také apel o započtení sv. Jana Pavla II. mezi evropské patrony.
Hnutí „Europa Christi“ povstalo jako reakce na tendence rozkládající ideu společné Evropy. Jeho iniciátoři vycházejí s přesvědčení, že oslabování Evropské ideje souvisí se zapomínáním na její křesťanské kořeny. Proto chce Západní Evropě připomínat, že druhým jménem Evropy je „Europa Christi“. Členové hnutí se modlí mimo jiné za rychlou batifikaci zakladatelů Evropské Unie, kteří ji koncipovali na základě křeksťanské kultury. „Bez návratu k pramenům této identity nelze mluvit o reformě Evropské Unie. Je třeba mít na vědomí, že pojivem evropské identity je kultura rozvíjená církví po dva tisíce let, na níž se podíleli velcí křesťané a světci. Tato kultura neustále rozžíná všechno, co je velké, tvůrčí a co slouží člověku na zemi. Abychom obnovili křesťanskou identitu Evropy, je zapotřebí probouzet jisky, které dosáhnou do všech jejích konců. Jednou z těchto malých jisker ať se stane Hnutí „Europa Christi“ – stojí v programovém prohlášení tohoto Hnutí.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.