Papež: Rozum nepozvedající se k Tomu, co ho přesahuje, se odlidšťuje

18.11.2017 

Dílo Benedikta XVI. a jeho magisterium zůstávají živým a vzácným dědictvím pro církev, řekl papež František při dnešní audienci Vatikánské nadace nesoucí jméno emeritního papeže u příležitosti předání cen, které každoročně uděluje. Letošní laureáti jsou mimo jiné výrazem ekumenické sounáležitosti. Ceny dnes převzal luteránský teolog Theodor Dieter, který se významně podílel na redakci „Společného prohlášení o nauce o ospravedlnění“ v roce 1999. Dále profesor katolické dogmatiky a člen vatikánské Mezinárodní teologické komise P. Karl-Heinz Menke a konečně hudební skladatel estonského původu, Arvo Pärt, pravoslavný křesťan, který je od roku 2011 členem Papežské rady pro kulturu.

S radostí jsem přijal ideu rozšířit horizont této ceny a zahrnout do ní vedle teologie také umění a vědy, které jsou s ní přirozeně svázány. Je to rozšíření dobře odpovídající vizi Benedikta XVI., který mnohokrát výstižně poukázal na krásu jakožto privilegovanou cestu, která člověka otvírá pro transcendenci a setkání s Bohem.

Komentoval papež František inovaci, kterou představuje ocenění hudebního skladatele. Vyzdvihl rovněž trvalou roli papeže Benedikta pro dnešní církev:

Jeho modlitba a nenápadná povzbuzující přítomnost nás doprovází na společné cestě. Jeho dílo a jeho magisterium nadále zůstává živým a vzácným odkazem pro církev a pro naši službu. Právě proto vybízím vaši nadaci, aby nepřestávala studovat a prohlubovat chápání tohoto odkazu, a zároveň hleděla kupředu a uplatňovala jeho bohatství jak prostřednictvím výkladu spisů Josepha Ratzingera, tak v dalším rozvíjení studia, teologického a kulturního bádání v jeho duchu rovněž v nových oblastech, kde dnešní kultura vybízí víru k dialogu.

Tento dialog je pro člověka životně důležitý, zdůraznil papež, protože víra, která není vtělena do své doby se stává abstraktní, a rozum, nepozvedající se k Tomu, co jej přesahuje, se odlidšťuje. Jak totiž napsal v předmluvě k encyklice Fides et ratio sv. Jan Pavel II., víra a rozum jsou dvě křídla, která pozvedají lidského ducha ke kontemplaci pravdy, citoval František.

Joseph Ratzinger nadále zůstává mistrem a blízkým mluvčím všech, kdo užívají daru rozumu, aby odpovídali na povolání člověka hledat pravdu.

Dodal Svatý otec a připomněl, že biskupské heslo Benedikta XVI. „Cooperatores veritatis“, figurující také na právě předaných diplomech, vystihuje smysl díla a služby emeritního papeže a poukazuje na to, že také laureáti věnovali svůj život svrchovanému poslání služby pravdě, diakonii pravdy. S povděkem poukázal také na ekumenický ráz letošních cen:

Těší mne, že významné osobnosti dnes oceněné touto cenou pocházejí ze tří různých křesťanských vyznání, včetně luteránského, s nímž jsme letos prožili obzvláště důležité okamžiky setkání a společné cesty. Kristova pravda není pro sólisty, nýbrž je symfonická: vyžaduje poslušnou spolupráci, a harmonické sdílení. Její hledání, zkoumání kontemplace a společné převádění do praxe v lásce, nás mocně táhne směrem k plné jednotě mezi námi. Pravda se tak stává živým pramenem stále užších pout lásky.

Řekl papež František během audiece, při níž předal diplomy letošním laureátům ceny Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. a v jejímž závěru zazněla skladba Arvo Pärta Vater unser, kterou zazpíval skladatelův syn za klavírního doprovodu svého otce. Všichni laureáti se včera setkali také s Benediktem XVI., kterého navštívili (foto) v jeho rezidenci ve vatikánských zahradách.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.