Římský biskup vyzval ke kontemplativnímu pohledu na migraci

24.11.2017 

„Migranti a uprchlíci, muži a ženy hledající mír“ – tento titul nese papežské poselství k novoročnímu Světovému dni míru, které bylo dnes představeno v tiskovém středisku Svatého stolce. Papež František jej datoval 13. listopadem, liturgickou památkou sv. Františky Cabrini, patronky migrantů, od jejíhož úmrtí letos uplynulo sto let. Římský biskup slovy svého předchůdce Benedikta XVI. připomíná, že migranti nejsou „čísla, nýbrž muži a ženy, děti, mladí i staří, kteří hledají místo, kde by mohli žít v míru“ (Angelus, 15.1.2012). Jak dále podotýká, podle všech dostupných prvků mezinárodního společenství budou migrace nadále poznamenávat naši budoucnost. Zatímco někdo je považuje za hrozbu, papež vyzývá k důvěryplnému a kontemplativnímu pohledu víry, který v migračním pohybu spatřuje příležitost k budování mírové budoucnosti.

Poukazuje přitom na obraz nového Jeruzaléma, jak jej popisují prorok Izaiáš (60. kap.) a kniha Zjevení (21. kap.) – tedy jako město se stále otevřenými branami, aby mohli vstoupit lidé všech národů, obdivovat je a zahrnovat bohatstvím. Panuje v něm mír a jeho vnitřní soužití řídí spravedlnost. Obdobným kontemplativním pohledem máme vnímat naše města – totiž pohledem víry, která objevuje Boha, jenž přebývá v jeho domech, na ulicích a náměstích (…) a prosazuje solidaritu, bratrství, touhu po dobru, pravdě a spravedlnosti (Evangelii gaudium, 71), připomíná Svatý otec. Tento pohled zároveň pomáhá politikům a veřejným činitelům, aby rozeznali, co je dobrem pro všechny členy jediné lidské rodiny. Politici totiž nesou zřejmou odpovědnost za svá společenství, kterým mají zajistit odpovídající práva a harmonický rozvoj, aby nedopadli jako pošetilý evangelní stavitel, který nemohl dokončit stavbu (Lk 2,14).

Papež upozorňuje na rétoriku, která se silně rozšířila v mnoha cílových zemích migrantů a vyzdvihuje rizika pro národní bezpečnost a finanční zatížení, plynoucí z přijímání nových příchozích. Takto se pohrdá lidskou důstojností, kterou je nutné přiznat všem lidem, protože jsou Božími syny a dcerami, varuje a vyslovuje znepokojení nad lidmi, kteří leckdy z politických cílů rozdmýchávají strach z migrantů a namísto budování míru tak rozsévají násilí, rasovou diskriminaci a xenofobii. Papež předkládá program čtyř základních činností v rámci veřejné politiky – přijetí, ochrany, podpory a intergace migrantů – který ve dvaceti konkrétních bodech zpracovala sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Úřadu pro službu integrálnímu rozvoji.

V závěru poselství ke Světovému dni míru Petrův nástupce vyslovuje přání, aby během příštího roku (2018) Organizace spojených národů definovala a schválila dvě globální smlouvy, které se stanou rámcem politických a praktických opatření v otázce migrace. Jedna by se měla týkat bezpečné, řádné a regulérní migrace, druhá pak uprchlíků. Svatý otec při jejich vypracování naléhá na soucit, prozíravost a odvahu, protože pouze takto požadovaný realismus mezinárodní politiky nepodlehne cynismu a globalizované lhostejnosti.

PLNÉ ZNĚNÍ papežova POSELSTVÍ ke Světovému dni míru 2018 je ZDE

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.