Rada Evropy: „Potraty bez omezení“

20.12.2017 

Komise Rady Evropy pro lidská práva, již v minulosti kritizovaná pro své liberální postoje k náhradnímu mateřství, zveřejnila v prosinci novou kontroverzní zprávu o „Sexuálním a reprodukčním zdraví a právech žen v Evropě“. Osmdesátistránkový text považuje některá politická opatření, přijatá několika ze sedmačtyřiceti členských států Rady Evropy, za hrozbu pro reprodukční zdraví žen a jejich práva. Jmenovitě vytýká Arménii, Makedonii, Gruzii, Rusku a Slovensku (par. 1.-1.2.) „nedávno přijaté zákony a opatření, zavádějící nová měřítka, která musí ženy splňovat, pokud chtějí mít přístup k legálním potratovým službám“. Zpráva tuto skutečnost považuje za legislativní krok zpět.

Podle francouzského odborníka v oblasti bioetiky Grégora Puppincka, citovaného listem Avvenire (7.12.17), je zpráva dílem propotratových lobby, zejména pak Centra pro reprodukční zdraví z USA. Lobbistický přístup se projevuje v trojím: nikdy se nezmiňuje nenarozené dítě, potrat je považován za legální až do narození a kritizuje se výhrada svědomí ze strany zdravotníků.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.