Papežské poselství účastníkům evropského setkání mládeže z Taize

28.12.2017 

„Spolu s Pannou Marií opěvovat divy Pánovy lásky, která je zdrojem radosti“ – vybízí římský biskup účastníky 40. ročníku evropského setkání mladých lidí v Basileji, pořádaného každoročně na přelomu roku (28.12.-1.1.) ekumenickou komunitou Taizé. Dopis, podepsaný státním sekretářem kardinálem Pietro Parolinem, odkazuje na letošní téma této „pouti důvěry“, jímž je hledání pramenů radosti. „Papež František – stojí v dopise – je rád, že jste se rozhodli účastnit tohoto setkání s cílem přijmout a hlouběji si osvojit Ježíšovo poselství, které je pramenem radosti pro ty, kdo mají otevřené srdce.“ Římský biskup vybízí mladé účastníky ke sjednocení s Pánem v modlitbě a nasloucháním Pánova slova, aby svoje talenty uměli zapojit do »kultury milosrdenství založené na novém objevu setkání s druhými; je to kultura, v níž se nikdo nedívá na druhého lhostejně ani neodvrací zrak, když vidí utrpení bratří« (Misericordia et misera, 20).“

„Na tento rok, chýlící se ke svému konci, připadlo 500. výročí Reformace. Papež prosí Ducha svatého – vzkazuje kardinál Parolin – aby pomohl vám, mladým protestantům, katolíkům a pravoslavným těšit se a obohacovat růzností darů, jež obdrželi všichni Kristovi učedníci, a tak dát najevo, že nás evangelní radost spojuje navzdory všem zraněním našich rozdělení. Papež vás dále povzbuzuje, abyste neměli strach ubírat se cestami bratrství, aby setkání v Basileji zviditelnilo radostné sdílení, jež pramení z překypujícího Pánova srdce,“ stojí v papežském poselství účastníkům evropského setkání mládeže.

Ačkolik ve srovnání se 70. a 80. lety minulého století počet účastníků těchto setkání poklesl, přihlásilo se jich letos téměř 20 tisíc. Je určeno mladým lidem od 16 do 35 let, nezletilí jsou však zapsáni jen se svolením rodičů. Ubytování poskytují rodiny a farnosti ve městě a okolí. Převor ekumenické komunity bratr Alois Löser řekl o letošním setkání v Basileji pro Vatikánský rozhlas:

Tématem setkání je radost, radost, která je nevyčerpatelná. V tomto dějinném okamžiku se totiž i mnoha mladým lidem zdá, že budoucnost je nejistá a neschůdná. Sami vidíme, že se v našich společenstvích a církvích mnoho nemění. Chceme se proto nyní vydat k pramenům evangelní radosti, aby mladí lidé, naplněni útěchou a odvahou, mohli znovu začít, a to právě díky radosti, jež proudí z evangelia. Tato radost je vždycky přítomná, i v těch nejobtížnějších životních situacích. Považuji za velmi důležité, abychom prohloubili naši víru, neboť mladí lidé hledají opěrné body. Musíme tedy spolu s nimi jít k pramenům víry.

Říká převor komunity v Taize. Bratr Alois dále zavzpomínal na setkání, které se konalo roku 1990 v Praze, a na tehdejšího prezidenta Václava Havla, který byl pevně přesvědčen, že v evropském integračním procesu nesmí chybět duchovní rozměr. Podle bratra Aloise proto v tomto procesu mají křesťané zvláštní odpovědnost.

Basilej, která je od roku 1490 univerzitním městem, má přibližně 175 tisíc obyvatel, z nichž 13 tisíc tvoří studenti. V šestnáctém století zde mimo jiné působil holandský augustinián a známý filosof Erasmus Rotterdamský (vl. jm. Geert Geertsz) a o několik století později také Friedrich Nietzsche. Z tohoto kraje na křižovatce Francie, Německa a Švýcarska pocházeli také dva z prvních bratří komunity založené Rogerem Schutzem, totiž Max Thurian a Pierre Souverain.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.