Arcibiskup Helder Camara národním patronem lidských práv

28.12.2017 

Brazilská Poslanecká sněmovna, přesněji její kulturní komise, prohlásila arcibiskupa Heldera Camaru (1909-1999), za „národního patrona lidských práv“. Tento biskup arcidiecéze Olinda-Recife byl znám svojí konkrétně prokazovanou solidaritou s chudými. Účastnil se Druhého vatikánského koncilu a svůj život dával cele do služeb marginalizovaných a pronásledovaných vrstev obyvatelstva za vlády brazilské vojenské diktatury v letech 1965-1985. Šestnáct let mu bylo znemožněno vystupovat ve sdělovacích prostředcích, byl ostrakizován a mnozí jeho blízcí spolupracovníci byli zavražděni. Svoji biskupskou rezidenci věnoval chudým. V 70. letech vystoupil Helder Camara proti mučení, které brazilský režim užíval v boji proti politickým odpůrcům, a rozhodně se také stavěl proti sdírání rolníků tamějšími latifundisty. Režimní média jej s opovržením označovala za „rudého biskupa“, na což on odpovídal: „Dám-li najíst chudému, všichni říkají, že jsem svatý. Ale když pozvednu hlas, protože chudí nemají, co jíst, říkají mi komunista.“ Před dvěma roky byl zahájen diecézní beatifikační proces Heldera Camary.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.