Římský biskup se setkal s kněžími svojí diecéze

15.2.2018 

Řím. Jako každý rok se den po začátku postní doby sešel římský biskup s kněžími svojí diecéze. Setkání se konalo v bazilice sv. Jana na Lateránu, která má statut katedrály, při níž sídlí římský vikariát, který de facto funguje jako diecézní kurie. Čtvrteční dopoledne po Popeleční středě je každoročně vyhrazeno duchovní obnově. Bohoslužbu slova spojenou s individuálním udělováním svátosti smíření měl v půl deváté generální vikář arcibiskup Angelo de Donatis za účasti přibližně tisícovky kněží.

V půl jedenácté přijel do baziliky papež František, který jako obvykle usedl nejprve do zpovědnice, kde hodinu udílel svátost smíření. Potom odpověděl na otázky, které mu kladli kněží. Stejně jako loni se tak dělo bez přítomnosti médií. Krátký souhrn podávají webové stránky římského vikariátu Romasette.it a dále vatikánský deník L´Osservatore Romano.

Papež mluvil nejprve o potřebě „najít vlastní kněžský styl“, „pečovat o osobní modlitbu před Pánem“ a poukázal na nezbytnost „rozpoznávat vlastní omezení a komunikovat s nimi“ za pomoci „moudrého spirituála, duchovní otce.“ Připomněl také neodmyslitelnost kněžského bratrství. Kněžím středního věku doporučil četbu dvou knih - od René Voillaume a Anselma Grüna - a  poukázal na „nutnost transformace“ v tomto „nesnadném, ale osvobozujícím“ životním období.

Reflexe o „pastoraci naslouchání“ patřila starším kněžím, kteří „mají nejlepší předpoklady k vysluhování svátosti smíření. Nabízejí blízkost lidským bolestem a bídám, otcovský soucit, slovo a úsměv. Lidé dneška – řekl papež – potřebují především vyslechnout. Je doba, kdy je třeba udílet odpuštění bezpodmínečně. Potřebuje to zejména dnešní mládež v tomto virtuálním světě, který je bez podstaty a vykořeňuje. Je třeba hledat kořeny, což je zvláštní povolání právě pro kněze tohoto věku,“ dodal papež.

Poslední ze čtyř otázek se týkala znamení doby a Svatý otec podotkl, že „dnes je třeba hledat spíše realitu než ideje. Vyskytují se dnes jednání, na která nejsme zvyklí. Pomysleme například na manželský život, před nímž mnozí preferují volné soužití. Taková je pastorační realita, od níž nelze odhlížet. Nevycházejí však najevo pouze negativní skutečnosti,“ pokračoval papež a citoval jistého argentinského kněze, který v této souvislosti zmiňuje vědomí lidských práv, větší informovanost, rovnost, snášenlivost a spontánnější společenské soužití. Netřeba se děsit potíží, nýbrž rozpoznávat znamení doby a to, co přichází od Ducha svatého,“ řekl mimo jiné papež na dopoledním setkání s kněžími svojí diecéze v lateránské bazilice.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY na setkání s kněžími římské diecéze je ZDE

Potom se papež ještě překvapivě vydal na neohlášenou návštěvu přilehlého římského semináře, kde se pomodlil v místní kapli se zdejšími seminaristy a zůstal také na oběd.

 

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.